×

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

×

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

EUROPEISK SEKRETESSPOLICY FÖR AMGEN

EUROPEISK SEKRETESSPOLICY FÖR AMGEN

Amgens europeiska integritetspolicy

Amgen Inc. och/eller dess dotterbolag Amgen AB och samarbetspartners (gemensamt ”Amgen”, ”vi” eller ”vår”) respekterar din integritet och dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver Amgens sekretesspraxis.

Om du är anställd inom sjukvården ber vi dig att läsa vår integritetspolicy för sjukvårdpersonal .

Amgen kommer att använda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi uppmuntrar alla användare av vår webbplats att läsa denna integritetspolicy noggrant för att få mer information om de policys och rutiner som vi har utvecklat för att skydda personuppgifter, inklusive hälsorelaterade personuppgifter, och för att bättre förstå våra relationer med tredje parter som kan ha tillgång till denna information.

 • I. Insamling, användning och delgivande av personuppgifter

 • II. Länkar till andra webbplatser

  Amgens webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser som vi tror kan vara användbara och informativa för dig. Du bör dock vara medveten att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis på dessa andra webbplatser. Vi uppmanar dig att vara medveten om och läsa integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Kom ihåg att uttalandena i denna integritetspolicy endast gäller information som samlats in av Amgen.

 • III. Sammankopplade webbplatser

  Dina personuppgifter kommer endast att vara tillgängliga för Amgen och tredje parter som behandlar personuppgifter i enlighet med Amgens instruktioner. Vi kan använda tredje parter för att tillhandahålla tjänster och information på våra webbplatser och vi kan tillhandahålla vissa tjänster i samarbete med andra tredje parter som Amgen samarbetar med (till exempel andra läkemedelsföretag), förutsatt att du har samtyckt till sådan användning. Delgivning och användning av personuppgifter till/från tredje parter som agerar i enlighet med Amgens instruktioner regleras av avtal som kräver att personuppgifter skyddas på lämpligt sätt.

  På en sammankopplad webbplats kommer du att se både Amgen-logotypen och samarbetspartnerns logotyp. För att få tillgång till de tjänster som finns på en sammankopplad webbplats kan du behöva fylla i en ny onlineregistreringsblankett. Denna information kan även delas med Amgens samarbetspartnerns.

  Om det krävs enligt gällande lagar och förordningar så kommer vi att delge personuppgifter till myndigheter och etikkommittéer, och/eller under vissa begränsade omständigheter kan Amgen vara skyldiga att delge dina personuppgifter som svar på en domstolsorder, stämning, lag eller bestämmelse.

  Vi kommer inte att sälja eller utlämna någon direkt eller indirekt identifierbar information eller hälsorelaterad personupplysning som du tillhandahåller på vår webbplats till en icke närstående tredje part.

 • IV. Våra dotterbolags policy

  Innehållet och tjänsterna på Amgens webbplats är avsedda för vuxna användare. Webbplatsen riktar sig inte till barn. Om vi blir medvetna om att en underårig användare frivilligt har tillhandahållit personlig eller hälsorelaterad information på vår webbplats eller att en leverantör har tillhandahållit information om en patient som är identifierad som minderårig så kommer vi att ta bort sådan information från våra aktiva databaser, såvida sådana uppgifter inte måste behållas enligt gällande lag.

 • V. Dina rättigheter (Inklusive åtkomst och korrigering av personuppgifter och sekretessklagomål)

  • Hur kan du få tillgång till, korrigera eller ta bort personuppgifterna om dig som vi behandlar?

   Du har rätt att begära tillgång, korrigering/uppdatering eller radering av dina personuppgifter (inklusive din hälsoinformation). Du kan när som helst göra en sådan förfrågan genom att kontakta din dataskyddsansvarige på privacyoffice@amgen.com eller Amgen AB, Box 706, 169 27 Solna, telefon: 08-695 11 00.

   Vi kommer att ge dig tillgång till den information vi har om dig, korrigera/uppdatera och/eller ta bort den information som vårdgivaren eller konsumenten har lämnat till oss angående en biverkning av ett läkemedel.

   Det är inte tekniskt möjligt att ta bort alla våra uppgifter från våra servrar. Behovet av att säkerhetskopiera våra system för att skydda information från oavsiktlig förlust innebär att en kopia av information om dig (inklusive dina hälsorelaterade intressen) kan existera i en oåterkallelig form som blir svår eller omöjlig för oss att lokalisera.

   I de fall det är tillåtet enligt gällande lag kommer Amgen ändå att ta bort dina personuppgifter (inklusive hälsoinformation) som lagras i databaser som Amgen aktivt använder för forskning och dagliga verksamheter eller som lagras i andra lätt sökbara medier. Dessutom kommer vi att vidta rimliga ansträngningar för att inte delge personuppgifter som lagras i ett icke-raderbart format efter att ha mottagit din begäran om borttagning, förutom i enlighet med vad som krävs enligt lag.

  • Hur utövar du rätten till dataportabilitet?

   Enligt rätten till dataportabilitet kan du begära att personuppgifter som du har tillhandahållit till Amgen levereras till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, under vissa förutsättningar, och kan begäras genom att kontakta Amgen på privacyoffice@amgen.com

  • Lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

   Om du tycker att Amgens behandling av dina personuppgifter bryter mot gällande lagar, regler eller bestämmelser så har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifterna för din lokala tillsynsmyndighet kan hittas här: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI. Hur vi förvarar och skyddar personuppgifter

  Vi förvarar dina personuppgifter i en kombination av papperskopior och elektroniska filer. Elektroniska filer lagras på servrar som drivs och underhålls av Amgen och tredje part enligt avtal med Amgen.

  Vi vill att dina personuppgifter ska förbli så säkra som rimligen är möjligt. Vi kan efter behov använda krypteringsmetoder för att säkerställa integriteten och sekretessen för personuppgifterna (inklusive hälsoinformation) som du tillhandahåller.. Som en extra säkerhetsåtgärd hålls alla personuppgifter (inklusive hälsoinformation) fysiskt bakom brandväggar och andra nätverkssäkerhetsanordningar för att förhindra att inkräktare får tillgång till dem.

  Amgen behandlar dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy och bevarar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

  Följande kriterier bestäms av:

  • Syftet med de insamlade personuppgifterna och uppfyllandet av detta syfte.
  • Grunden för insamlingen av personuppgifterna, exempelvis kan du återkalla ditt samtycke när som helst, om sådant förekommer.
  • Obligatoriska kvarhållningsperioder i enlighet med kontrakts- och regelverkskrav.
 • VII. Kontakta oss

  Om du har några frågor eller kommentarer gällande detta sekretessmeddelande eller vill lämna in ett klagomål eller få tillgång till att redigera dina personuppgifter eller om du behöver mer information om en viss behandlingsaktivitet, kontakta din Amgen dataskyddsansvarige på privacyoffice@amgen.com eller Amgen AB, Box 706, 169 27 Solna, telefon: 08-695 11 00.

Uppdaterad april 2018