×

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

×

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Understanding Life. Transforming Medicine.

Några av de största framstegen inom forskning äger nu rum hos Amgen. Se och hör berättelserna från de forskare som gör detta möjligt.