Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

ILCO Kolorektalcancerrapporten
ILCO Kolorektalcancerrapporten
2024-06-27

Ny rapport lyfter värdet av att implementera ytterligare precisionsdiagnostik vid tarmcancer

– Det här vill vi verka för, säger Carina Alm, förbundsordförande i patientorganisationen ILCO. Tidig och bred biomarkörstestning kan leda till individanpassad och skonsammare behandling, samtidigt som vi patienter får bättre chans att delta i kliniska studier.

I sin nya rapport trycker ILCO särskilt på värdet av bred biomarkörstestning redan vid diagnostillfället.

Precisionsmedicin bygger på användningen den enskilda patientens och/eller tumörens unika egenskaper, såsom genetisk profil och andra specifika biomarkörer, för att kunna skräddarsy prevention, diagnos, behandling och uppföljning. För att dra nytta av precisionsmedicin är diagnostik med biomarkörstestning nyckeln. Med bred biomarkörstestning redan vid diagnos blir det möjligt att ta reda på om en patient sannolikt kommer att svara bra eller dåligt på en specifik behandling. Med så kallade precisionsläkemedel, som utövar sin effekt på en specifik funktion eller komponent i cancercellen, kan effekten optimeras samtidigt som biverkningarna minimeras. Testningen kan även identifiera vissa relevanta ärftlighetsfaktorer.

– För att vara relevanta i den precisionsmedicinska utvecklingen, inte minst för att patienterna ska få möjlighet att delta i kliniska studier om de så önskar, skulle Sverige behöva införa tidig och bred biomarkörstestning till alla kolorektalcancerpatienter, säger Sandra Eketorp Sylvan, onkolog och medicinsk chef på Amgen Sverige som i detta är helt enig med ILCO:s rapport. Först då kan vi skapa rätt förutsättningar för framtida målstyrda behandlingar.

– En bred och tidig biomarkörstestning är av stor vikt för att få studier med precisionsläkemedel till Sverige påpekar Sandra Eketorp Sylvan.

I rapporten som fått titeln ”Kolorektalcancer – individanpassad patientresa avgörande” uppmanar ILCO beslutsfattare, både nationellt och regionalt, att verka för att:

– Och som alltid understryker vi vikten av patientdelaktighet, säger Carina Alm. Den måste vara säkerställd på alla nivåer i de precisionsmedicinska strategierna.

”Kolorektalcancer – individanpassad patientresa avgörande” är en rapport från ILCO (Tarm- uro- och stomiförbundet) som tagits fram i samarbete med Amgen. Ladda ner rapporten från ILCO:s webbplats. Läs mer om kolorektalcancer på Amgen.se, Tjock- och ändtarmscancer.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Gelin, Kommunikationsansvarig, Amgen Sverige, tel: +46 70 148 95 41

Ladda mer