Värdeöverföring

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Amgen AB har sedan maj 2016 rapporterat uppgifter om värdeöverföringar till anställda och organisationer inom hälso- och sjukvården. Rapporteringen sker på Läkemedelsindustriföreningens, LIFs, hemsida www.lif.se.

Information om våra skyldigheter att lämna ut personuppgifter (inklusive ekonomisk information) enligt EFPIA:s (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) Financial Transparency Rule och nationell lagstiftning om öppenhet: http://www.efpia.eu/.