/Page Content/Image Banner with Content/Section/Section/rectangle-section/title-section/wb-category/Scriban(3,22) : error : Object `linkInfo` is null. Cannot access member: linkInfo.url/Page Content/Image Banner with Content/Section/Section/rectangle-section/title-section/wb-sub - category/sub category Scriban(3,22) : error : Object `linkInfo` is null. Cannot access member: linkInfo.url
/Page Content/Image Banner with Content/Section/Section/rectangle-section/read more/Scriban(3,42) : error : Object `linkInfo` is null. Cannot access member: linkInfo.url

Genomförda webbinarier och digitala utbildningar 2021

20 jan Utbildningsmöte med tema Familjär Hyperkolesterolemi
28 jan MRD-negativitet vid pre-B-ALL hos vuxna med eller utan efterföljande transplantation
4 feb Nya behandlingsrekommmendationer från Läkemedelsverket och PSV inom osteoporos
17 feb Svår osteoporos - en fallbaserad fördjupning
16 mar Hur förebygger vi osteoporosrelaterade frakturer i Skåne, nu och i framtiden?
18 maj Personcentrerat och Sammanhållet Vårdförlopp (PSV) - Osteoporosfrakturen från slutenvård till primärvård
9 jun Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom
30 sep Post ESMO - Fokus på gastrointestinal cancer
7 okt Dags att bromsa den tysta folksjukdomen! - så behandlar vi osteoporos i primärvården
7 okt Cytokinfrisättningssyndrom – En viktig biverkan vid immunterapi. Uppkomst, orsaker, profylax och hantering
15 okt Post ESMO - Fokus på lungområdet
15 okt Real World Perspectives of Patients and Physicians on Treatment Outcome
15 okt Kardiologdialog, Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom - regional implementering av den nationellt styrande modellen
20-21 okt Nationellt digifysiskt utbildningsmöte med tema Familjär Hyperkolesterolemi
21 okt Osteoporos – ett prioriterat område. Frakturkedjan i teori och praktik
18 nov Nationellt nätverksmöte för osteoporosintresserade sjuksköterskor m fl.