Patientbroschyr Repatha appen

Informationsbroschyr om en app, utvecklad av Amgen, skapad för patienter som behandlas med Repatha (evolokumab). Distribueras endast via vårdpersonal.