Patientinformation Repatha, Engelska

Information på engelska till patienter som behandlas med Repatha (evolokumab). Distribueras endast via vårdpersonal.