Påminnelseprogram Prolia Vårdpersonal

Tilläggsinformation till Prolia (denosumab patientbroschyr gällande: Prolia Påminnelse - patientpåminnelseprogram för patienter som står på Prolia (denosumab). Distribueras endast via vårdpersonal.