Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Webbinarium Blincyto och MRD-negativitet vid pre-B-ALL

Välkommen att lyssna vid en webbföreläsning där Eva Hellqvist Franck, PhD, MSL på Amgen, dels presenterar en sammanfattning av registreringsstudierna BLAST (där blinatumomab utvärderats som behandling av MRD-positiv B-ALL) och TOWER (i vilken blinatumomab jämfördes med standardbehandling vid recidiverande eller refraktär pre-B-ALL), dels en fördjupad analys av TOWER med fokus på det eventuella mervärdet av efterföljande allogen stamcellstransplantation.

Därefter går Anna Törner, statistiker och grundare av SDS Life Science, igenom metodologiska aspekter av analysresultaten för att på ett enkelt och tydligt sätt belysa vad som egentligen har betydelse för utfallet.