Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Nationellt nätverksmöte för osteoporossjuksköterskor

Föreläsningarna, som ges av olika experter, handlar om osteoporos ur ett geriatriskt perspektiv och systematiskt sätt att identifiera frakturerade patienter för vidare utredning inom frakturkedjan.

Del 1 Den geriatriska osteoporospatienten, geriatriker och överläkare Katrin Rimsby, Osteoporosmottagningen Sollentuna Sjukhus

Del 2 Hur man identifierar riskpatienter i Norrtälje, operationssjuksköterska, DXA operatör och frakturkoordinator Anna Ericson, Osteoporosmottagningen Norrtälje Sjukhus