Kommande möten & utbildningar

Endast för sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på vetenskapliga nyheter

Bli en del av vår kunskapsvärld

I nära samarbete med vården erbjuder Amgen mötesplatser och möjligheter till utbildning för dig som arbetar inom vården.
Vi hoppas att du vill vara en aktiv del av vår gemenskap och hittar inspiration i de olika utbildningar vi erbjuder nedan.

Vad säger egentligen studieresultaten – och vilka är de statistiska styrkorna respektive fallgroparna?

En stor andel av de artiklar som publiceras är sponsrade av industrin och bygger på analyser som långt ifrån alltid är pre-specificerade – hur påverkar detta tillförlitligheten? Och i vilken utsträckning kan explorativa analyser och ”slicing” av data ge en bättre förståelse av vem som skall behandlas?

I denna webbföreläsning presenterar Arash Hamidian, PhD, MSL på Amgen, resultaten ifrån studien Exploratory analyses assessing the impact of ETS and DpR on survival outcomes in patients with RAS wild‐type metastatic colorectal cancer receiving treatment in three randomised panitumumab trials, Taieb et al. J Cancer Res Clin Oncol. 2018 Feb;144(2):321. Därefter reder Anna Törner, statistiker och VD för SDS, ut de statistiska begreppen och rätar ut frågetecken kopplade till studien.

Sista anmälningsdag: Måndagen den 9 november.

Plats: Detta är en livesänd webbföreläsning. En länk kommer att skickas ut vid anmälan till mötet. Föreläsningen kommer även spelas in för visning i efterhand.

Kostnader: Webbföreläsningen är kostnadsfri. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbföreläsningen. Amgen bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen.

Varmt välkomna!

Linn Ekwall
Produktchef onkologi
linn.ekwall@amgen.com
070-345 50 50

För fullständig information vid förskrivning, produktresumé och aktuella priser om Vectibix (panitumumab) se www.fass.se

Behandlingsområde:

Onkologi

Målgrupp:

Onkologer med särskilt intresse för kolorektalcancer

Format:

Webbföreläsning

Datum och tid:

Torsdagen den 12 november 2020 kl. 12:00 -13:00.
Anmälan

Osteoporosföreläsning - Fallbaserad fördjupning av utredning och behandling

I nationella riktlinjer om osteoporos ger socialstyrelsen hög prioritet till utredning av äldre frakturpatienter samt frakturförebyggande behandling till dessa patienter om frakturrisken är hög. Trots detta är Osteoporos fortfarande en underdiagnostiserad och underbehandlad folksjukdom.

Välkommen att delta på en webbföreläsning där ni får möjlighet att lära er mer om osteoporos som sjukdom - vilka riskfaktorer som finns samt hur man utreder och behandlar denna patientgrupp.

Föreläsare: Märit Wallander, Specialist i Allmänmedicin Endokrinmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge sjukhus Stockholm.

Sista anmälningsdag: Måndagen den 9 november.

Plats: Detta är en webbföreläsning. En länk kommer att skickas ut vid anmälan till mötet.

Kostnader: Webbföreläsningen är kostnadsfri. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbföreläsningen. Amgen bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen.

Varmt välkomna!

Kerstin Lithovius
Regionansvarig osteoporos
kerstin.lithovius@amgen.com
072-234 49 85

Behandlingsområde:

Osteoporos

Målgrupp:

Sjuksköterskor och läkare i Primärvård.

Format:

Webbföreläsning

Datum och tid:

Torsdagen den 12 november 2020 kl. 12:00 – 13:00.
Anmälan