Kommande möten & utbildningar

Endast för sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på vetenskapliga nyheter

Bli en del av vår kunskapsvärld

I nära samarbete med vården erbjuder Amgen mötesplatser och möjligheter till utbildning för dig som arbetar inom vården.
Vi hoppas att du vill vara en aktiv del av vår gemenskap och hittar inspiration i de olika utbildningar vi erbjuder nedan.

Personcentrerat och Sammanhållet Vårdförlopp (PSV) – Osteoporosfrakturen från slutenvård till primärvård

Fristående fortsättning från webbföreläsningen den 16 mars 2021:
– Hur förebygger vi osteoporosrelaterade frakturer i Skåne, nu och i framtiden?

Föreläsare:
Professor Kristina Åkesson;
Ortoped Anders Olofsson;
Geriatriker Linnea Malmgren;
Endokrinolog Karin Olsson;
Distriktsläkare Christian Anker-Hansen

Plats: Detta är en livesänd webbföreläsning. En länk kommer att skickas ut vid anmälan till mötet.

Kostnader: Webbföreläsningen är kostnadsfri. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbföreläsningen. Amgen bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen.

Varmt välkomna!

Agneta Albrecht-Lundgren
Regionchef osteoporos Syd
agneta.lundgren@amgen.com
072-232 1710

Behandlingsområde:

Osteoporos

Målgrupp:

Läkare, sjuksköterskor, osteoporosansvariga och verksamhetschefer i slutenvård och primärvård.

Format:

Webbföreläsning

Datum och tid:

Tisdagen den 18 maj kl 12:00-13:00 (vi börjar 12:05)
Anmälan

MRD-negativitet vid multipelt myelom – ett rimligt mål för nydiagnostiserade patienter?

Beskrivning av mötet/utbildningen
Data från meta-analyser visar att MRD-negativitet är associerat med längre PFS. Moderna kombinationsbehandlingar kan ge MRD-negativitet hos en majoritet av nydiagnostiserade myelompatienter. Nya metoder för MRD-testning är under utveckling, baserade på benmärgsprover och blodprover. Även immuno-PET är under utveckling.
Under mötet presenteras och diskuteras ny kunskap kring ovanstående. Deltagarna kommer att involveras med interaktiva kliniska frågor under mötet.

Mötet genomförs i samarbete med IM Medical Education Nordic AB.

Föreläsare:
Ola Landgren, MD, PhD, Prof of Medicine, Chief of Myeloma Program, Leader of Experimental Therapeutics Program, Co-Leader of Tumor Biology Program, University of Miami
Markus Hansson, MD, PhD, Prof/ÖL Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Plats: Detta är en livesänd föreläsning. En Zoom-länk kommer att skickas ut vid anmälan till mötet. Föreläsningen kommer även att spelas in för visning i efterhand.

Kostnader: Deltagande är kostnadsfritt. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbinariet.

Varmt välkomna!

Cecilia Gustafsson
cecilia.gustafsson@amgen.com

Behandlingsområde:

Hematologi, Multipelt Myelom

Målgrupp:

Hematologer

Format:

Webbinar

Datum och tid:

Onsdag den 19 maj 2021 kl. 16:30 -17:30.
Anmälan via IM Meducate