Kommande möten & utbildningar

Endast för sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på vetenskapliga nyheter

Bli en del av vår kunskapsvärld

I nära samarbete med vården erbjuder Amgen mötesplatser och möjligheter till utbildning för dig som arbetar inom vården.
Vi hoppas att du vill vara en aktiv del av vår gemenskap och hittar inspiration i de olika utbildningar vi erbjuder nedan.

Uppnådd MRD-negativitet vid pre-B-ALL hos vuxna med eller utan efterföljande transplantation – medicinska och metodologiska aspekter på en fördjupad analys

Välkommen att delta på en webbföreläsning där Eva Hellqvist Franck, PhD, MSL på Amgen, dels presenterar en sammanfattning av registreringsstudierna BLAST1 (där blinatumomab2 utvärderats som behandling av MRD-positiv B-ALL) och TOWER3 (i vilken blinatumomab jämfördes med standardbehandling vid recidiverande eller refraktär pre-B-ALL), dels en fördjupad analys av TOWER med fokus på det eventuella mervärdet av efterföljande allogen stamcellstransplantation.4

Därefter går Anna Törner, statistiker och grundare av SDS Life Science, igenom metodologiska aspekter av analysresultaten för att på ett enkelt och tydligt sätt belysa vad som egentligen har betydelse för utfallet.

Föreläsare: Anna Törner, statistiker och grundare SDS Life Science, Eva Hellqvist Franck, PhD, Medical Science Liaison (MSL) hematologi, Amgen.

Plats: Detta är en livesänd webbföreläsning. En länk kommer att skickas ut dagen innan mötet.

Kostnader: Webbföreläsningen är kostnadsfri. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbföreläsningen. Amgen bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen.

Varmt välkomna!

Vid frågor vänligen kontakta:

Charlotte Luderowski
Team and Customer Engagement Lead
charlotte.luderowski@amgen.com
073 -059 95 24

1. Gökbuget N. et al. Blinatumomab for minimal residual disease in adults with B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2018;131(14):1522–1531. 2. BLINCYTO (blinatumomab) produktresumé 10/2019, Amgen. 3. Kantarjian H et al. Blinatumomab versus Chemotherapy for Advanced Acute Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med. 2017;376(9):836–847. 4. Jabbour EJ et al. Transplantation in adults with relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia who are treated with blinatumomab from a phase 3 study. Cancer. 2019;125(23):4181–4192.

Behandlingsområde:

Akut lymfatisk leukemi, ALL

Målgrupp:

Hematologer

Format:

Webbföreläsning

Datum och tid:

Torsdagen den 28 januari 2021 kl. 12:00 -13:00.
Anmälan

Webbmöte/Nätverksträff för frakturkoordinatorer och osteoporosintresserade sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter m fl.

Föreläsare: Malin Westling, osteoporoskoordinator från Gävleborg, deltagare i den nationella arbetsgruppen för PSV samt Andreas Kindmark, professor, endokrinolog vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Program: 09:15 Välkomna. 9:20-10:20 Malin Westling beskriver arbetet bakom framtagandet av PSV Osteoporos samt den kommande implementeringen. 10:30-11:30 Andreas Kindmark föreläser om nya riktlinjer och aktuella läkemedel. 11:30-12:00 Diskussion och frågor.

Plats: Detta är en livesänd webbföreläsning. En länk kommer att skickas ut vid anmälan till mötet.

Kostnader: Webbföreläsningen är kostnadsfri. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbföreläsningen. Amgen bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen.

Varmt välkomna!

Annie Jaensson
Regionansvarig osteoporos Väst
annie.jaensson@amgen.com
070-340 55 70

Behandlingsområde:

Osteoporos

Målgrupp:

Frakturkoordinatorer och osteoporosintresserade sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter m fl.

Format:

Webbföreläsning

Datum och tid:

Torsdagen den 4 februari kl. 09:15 - 12:00.

Anmälan