Kommande möten & utbildningar

Endast för sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på vetenskapliga nyheter

Bli en del av vår kunskapsvärld

I nära samarbete med vården erbjuder Amgen mötesplatser och möjligheter till utbildning för dig som arbetar inom vården.
Vi hoppas att du vill vara en aktiv del av vår gemenskap och hittar inspiration i de olika utbildningar vi erbjuder nedan.

Nya behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket och personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSV) inom osteoporos

Föreläsare: Överläkare Margareta Berglund Rödén, Ortoped och ansvarig för osteoporosmottagningen, Sundsvalls sjukhus.

Plats: Detta är en livesänd webbföreläsning. En länk kommer att skickas ut vid anmälan till mötet. Föreläsningen kommer även spelas in för visning i efterhand.

Kostnader: Webbföreläsningen är kostnadsfri. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbföreläsningen. Amgen bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen.

Varmt välkomna!

Kerstin Lithovius
Regionansvarig osteoporos Öst
kerstin.lithovius@amgen.com
072-234 49 85

Behandlingsområde:

Osteoporos

Målgrupp:

Sjuksköterskor och läkare i primärvård och klinik.

Format:

Webbföreläsning

Datum och tid:

Onsdagen 2 december, kl 12:00-13:00
Anmälan