Digitalt bibliotek

Beställ material Prenumerera

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Ta del av vår kunskapsvärld

I vårt digitala bibliotek kan du hitta information om våra läkemedel, utbildningsfilmer och beställa material samt boka möten med någon från Amgen.

Amgen Education (Sverige)

Svensk hälso- och sjukvårdspersonal erbjuds information och tillgång till utvalda utbildningsaktiviteter från Amgen inom området hematologi. Användarnamn och lösenord krävs för att få tillgång till denna plattform. Vänligen kontakta Amgen Medical Information för mer information.

Senaste nytt

Aranesp förfylld spruta patientinformation

Broschyr

Psoriasisguide

Broschyr

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp (PSV) – Osteoporosfrakturen från slutenvård till primärvård

Webinar