Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Myelom - att delta i en klinisk studie

Amgen har i samarbete med Cecilie Hveding Blimark, överläkare vid myelomteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg tagit fram broschyren till patienter då det kan vara svårt för patienter att fatta ett beslut om att vilja delta i en klinisk studie och broschyren besvarar många av de frågor som finns kring kliniska studier.