Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Patientbroschyr, Att delta i en klinisk studie - Blodsjukdom

Amgen har, i samarbete med Cecilie Hveding Blimark, överläkare vid myelomteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, och Hege Gravdahl Gardelius, överläkare vid Anemi-leukemiteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, tagit fram en broschyr till patienter för att besvara många av de frågor som finns kring kliniska studier.