Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

shanie
shanie
2023-06-29

Shanie Saghafian-Hedengren ny medicinsk rådgivare på Amgen

Shanie Saghafian-Hedengren tillträder tjänsten som Medical Advisor, Hematology, på Amgen Sverige.

– Nydanande behandlingar mot olika former av blodcancer är sedan länge ett kärnområde för Amgen. Mot den bakgrunden känns det bra att nu ha spetskompetens på plats i det medicinska teamet, säger Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef på Amgen Sverige.

Shanie Saghafian-Hedengren inledde sin akademiska bana efter millennieskiftet med studier i molekylärbiologi vid Stockholms universitet. År 2009 disputerade hon på en avhandling med fokus på immunologi.

Därutöver har hon tio års erfarenhet av translationell forskning inom barnonkologi med inriktning på hematologiska maligniteter vid Karolinska Institutet. Forskningen genomfördes ofta i tätt samarbete med barnonkologen på Karolinska Universitetssjukhuset. På senare år har hon under en tid också ägnat sig åt management consulting inom hälso- och sjukvård – och nu tar hon alltså plats i det medicinska teamet på Amgen.

– Det känns helt rätt, säger Shanie Saghafian-Hedengren. På Amgen råder en positiv företagskultur och portföljen av läkemedel hör till branschens mest innovativa.

Amgen har omfattande ambitioner på det hematologiska området, inte bara vad gäller läkemedlen som sådana, utan också ifråga om utbildningsinsatser för såväl professionen som för patienter. Det handlar bland annat om filmer, böcker och vetenskapliga sammankomster.

– Vi är mycket glada över att välkomna Shanie Saghafian-Hedengren till teamet på Amgen, säger Sandra Eketorp Sylvan. Hennes expertis och erfarenhet kommer att vara värdefull i vår fortsatta strävan att leverera bästa möjliga behandlingar till patienter som lider av svåra sjukdomar.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef, Amgen Sverige, tel: 070–433 57 91

 

Ladda mer