Transparens

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Värdeöverföring

Amgen AB har sedan maj 2016 rapporterat uppgifter om värdeöverföringar till anställda och organisationer inom hälso- och sjukvården. Rapporteringen sker på Läkemedelsindustriföreningens, LIFs, hemsida www.lif.se.

Information om våra skyldigheter att lämna ut personuppgifter (inklusive ekonomisk information) enligt EFPIA:s (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) Financial Transparency Rule och nationell lagstiftning om öppenhet: http://www.efpia.eu/.

Rapportera missförhållanden via vår visselblåsarfunktion

Den interna visselblåsarfunktionen är en kanal där du kan rapportera om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang på Amgen. Det ska finnas ett allmänintresse av att informationen kommer fram.

Alla som i ett arbetsrelaterat sammanhang (som t.ex. anställd, praktikant, konsult etc.) har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden kan rapportera den. Den som rapporterar missförhållanden ska skyddas mot repressalier. Läs gärna mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Visselblåsarfunktionen på Amgen hanteras av Business Conduct Hotline, som är en oberoende extern partner.

Klicka här för att rapportera.

Det går också att rapportera via telefon på nummer: 020-12 73 04

Externa visselblåsarkanaler:

Regeringen har även utsett ett antal myndigheter som genom externa rapporteringskanaler ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom sitt utpekade ansvarsområde. Se förteckning här.

Ta del av informationen vad det innebär att rapportera externt på Arbetmiljöverkets hemsida, läs mer här.