Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Amgen har varit pionjär i utvecklingen av läkemedel baserat på ny teknologi inom cell- och molekylärbiologi.

Vi har bidragit till att utveckla processer och verktyg som har byggt upp den globala bioteknikbranschen – och har gjort den till en ledande källa till medicinsk patientbehandling.

Forskning och utveckling

Amgens mål har alltid varit att hjälpa patienter genom forskning, utveckling och framställning av nyskapande biologiska läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomar. Det görs stora vetenskapliga framsteg på Amgen. Se och hör berättelserna från de forskare som gör detta möjligt. Läs mer här

Forskningsprogram

Amgen har tagit fram ett robust och differentierat forskningsprogram. Det omfattar små molekyler som kan framställas kemiskt, mellanstora molekyler som peptider samt stora molekyler som till exempel antikroppar och andra typer av terapeutiska proteiner. Amgens produktportfölj och forskningsportfölj innehåller också nya behandlingsmetoder, till exempel BiTE® antikroppskonstruktioner samt andra bispecifika molekyler, antikropp-läkemedelskonjugat samt immunterapi. Vi menar att läkemedelsupptäckter börjar med en djupare förståelse av biologin. Det är vårt mål att kunna leverera nya behandlingsmetoder som ger tydliga fördelar och stor effekt, till exempel långtidsöverlevnad vid cancer eller att förebygga svår migrän eller svåra astmaanfall. Läs mer här