Våra läkemedel

Fass.se

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Läkemedel och behandlingar som förbättrar livet för dem som har allvarliga sjukdomar

Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknik. Vår strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar som förbättrar livet för dem som har allvarliga sjukdomar.

Genom att utveckla och framställa allt bättre och mer skräddarsydda behandlingsmetoder har Amgen ändrat medicinsk praxis och därmed hjälpt miljontals patienter världen över.

Inom hjärt-kärlområdet ligger vårt fokus att behandla hyperkolesterolemi och ateroskleros, allvarliga tillstånd som är centrala faktorer bakom hjärtinfarkt och stroke. Vi utvecklar också nya behandlingsalternativ mot hjärtsvikt.

Redan på 1980-talet ledde Amgen-forskning fram till det första laboratorieframställda erytropoetinet, EPO, för behandling av blodbrist hos patienter med njursjukdom. På senare tid har Amgens fokus inom njurmedicin legat på behandling av sekundär hyperparatyreodism, också det en komplikation till kronisk njursjukdom.

Benskörhet är ett annat område där Amgen har varit föregångare, bland annat genom upptäckten av proteinet osteoprotegerin (OPG) och hur detta fungerar som en blockerande receptor för RANKL, en cytokin som har en central roll i nedbrytning av benvävnad vid exempelvis reumatoid artrit, skelettmetastaser och osteoporos.

Amgen bedriver också banbrytande forskning och innovation inom hematologi och onkologi vilket resulterat i nya behandlingsalternativ för allvarliga blodcancersjukdomar som myelom och akut lymfatisk leukemi liksom för tjock- och ändtarmscancer, den näst vanligaste tumörsjukdomen hos både män och kvinnor, samt lungcancer, den cancerform som orsakar flest dödsfall bland kvinnor.

Behandling av blodrubbningar, som neutropeni och trombocytopeni, är ett annat område där Amgen brutit ny mark. Neutropeni är brist på neutrofiler, en särskild sorts vita blodkroppar som är viktiga för immunsystemet. Tillståndet kan uppkomma av olika orsaker, bland annat till följd av cytostatikabehandling, och kan leda till livshotande infektioner om det inte behandlas.

Immunologisk trombocytopeni, ITP, är en så kallat autoimmun sjukdom där patientens eget immunsystem förstör trombocyter, de blodplättar som behövs för att stoppa blödningar. ITP kan behandlas om den upptäcks tidigt, men obehandlad kan sjukdomen leda till allvarliga tillstånd och vissa fall vara dödlig.

Sedan en tid tillbaka har Amgen också ett stort engagemang inom behandling av inflammatoriska sjukdomar såsom reumatoid artrit, psoriasis psoriasisartrit, Crohns sjukdom, ulcerös kolit och uveit.

För närvarande bedriver Amgen mer än tjugo olika program för utveckling av molekyler inom olika sjukdomsområden – allt för att få fram nya livsförbättrande behandlingsalternativ till gagn för patienter med allvarliga sjukdomar.

Amgen marknadsför ett antal receptbelagda läkemedel i Sverige. För fullständig information om våra läkemedel vänligen se www.fass.se.