Europeisk sekretesspolicy för Amgen

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

EUROPEISK SEKRETESSPOLICY FÖR AMGEN

Amgen Inc. och/eller dess dotterbolag Amgen AB och samarbetspartners (gemensamt ”Amgen”, ”vi” eller ”vår”) respekterar din integritet och dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver Amgens sekretesspraxis.

Om du är anställd inom sjukvården ber vi dig att läsa vår integritetspolicy för sjukvårdpersonal.

Amgen kommer att använda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi uppmuntrar alla användare av vår webbplats att läsa denna integritetspolicy noggrant för att få mer information om de policys och rutiner som vi har utvecklat för att skydda personuppgifter, inklusive hälsorelaterade personuppgifter, och för att bättre förstå våra relationer med tredje parter som kan ha tillgång till denna information.

A. Information om deltagare i kliniska prövningar

För frågor om ditt deltagande i en klinisk prövning bör du kontakta studiens huvudansvariga läkare och/eller läsa det informerade samtycke och andra dokument om studien som lämnats till dig.

B. Information om patienter

Om du kontaktar Amgen gällande din erfarenhet av våra patientsupportprogram eller av att använda någon av våra produkter eller tjänster, inklusive för att rapportera en biverkning, ett fel eller kvalitetsproblem med den Amgenprodukt du fått, kan vi komma att be dig om specifik information, inklusive dina initialer, ålder, kön och din läkare. Vi kan använda informationen du tillhandahåller för att skicka rapporter till myndigheter i enlighet med legala krav (t.ex. Europeiska läkemedelsmyndigheten) och/eller för kvalitetsändamål som rör programmen. Vi kan också använda informationen för att kontakta din läkare för att följa upp en biverkning i samband med användningen av vår produkt.

Vi kan delge dina personuppgifter till tredje part som utför arbete på våra vägnar, till exempel våra callcenteroperatörer och andra enheter som hjälper oss att svara på och behandla dina frågor och rapporter om produkter.

C. Information om sjukvårdspersonal

Om du är anställd inom sjukvården ber vi dig att läsa vårt sekretessmeddelande för sjukvårdpersonal

D. Information om användare av vår webbplats

Alla användare på vår webbplats

Personuppgifter så som termen används i detta meddelande avser alla uppgifter som identifierar eller som kan användas för att identifiera dig, till exempel ditt namn, adress, telefonnummer och e postadress.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att du har läst denna integritetspolicy och att du godkänner våra användarvillkor.

Amgen behandlar dina personuppgifter på någon av följande juridiska grunder: (A) legitima affärsändamål, (B) då du har givit samtycke, (C) i enlighet med vad som är nödvändigt för att uppfylla Amgens lagstadgade skyldigheter och (D) i enlighet med vad som är nödvändigt för att utföra ett kontrakt av vilket du utgör en delaktig part.

Amgens legitima affärsändamål Behandlingsaktiviteter
 • Amgens yrkesmässiga och vetenskapliga verksamhet
 • Marknadsföring och bedömning av Amgens produkter och tjänster
 • För att förbättra vår kunskap om hur våra produkter används.
 • För att sammanställa aggregerade data som används för Amgens affärsändamål, inklusive forskning, för att förbättra våra produkter och tjänster. Sådana sammanställningar kan ibland härledas från både personuppgifter som du väljer att tillhandahålla på vår webbplats och personuppgifter från andra webbplatsanvändare.
Uppfylla lagstadgade skyldigheter
 • För biverkningsrapportering enligt lag: Om du kontaktar Amgen angående din erfarenhet av att använda någon av våra produkter kan vi inkludera den information du tillhandahåller i de rapporter som vi enligt lag måste skicka till olika myndigheter (till exempel Europeiska läkemedelsmyndigheten). Vi kan också använda informationen för att kontakta din läkare för att följa upp denna biverkning.
Samtycke
 • För att kunna ge dig tillgång till Amgens onlinetjänster, som t.ex. frågeformulär, hälsoenkäter, verktyg för vårdhantering, bedömningar av vårdkvalitet
 • För att möjliggöra ditt deltagande i Amgens diskussionsforum eller chattrum.

Vi registrerar din dators IP-adress. Vi kommer endast att kunna länka en viss IP adress till dig personligen om du har angivit information som kan identifiera dig när du använt vår webbplats. Vi kan använda din IP-adress för att upprätthålla kommunikation med dig när du förflyttar dig på vår webbplats. Vi kan även använda den för att anpassa webbplatsens innehåll.

Vi samlar in information om din användning av vår webbplats via cookies. Vi kommer endast att kunna länka denna information till dig personligen om du har angivit någon personligt identifierande information när du använt vår webbplats. Vi kan använda de uppgifter vi erhåller genom att använda cookies:

 • för att anpassa din webbplatsupplevelse genom uppgifter och tjänster som kan vara av intresse för dig
 • för att förbättra webbplatsen funktion inom populära områden och att ändra de tjänster och information vi tillhandahåller för att möta kundernas efterfrågan
 • för våra affärsändamål, inklusive drift av vår webbplats, forskning och produktanalyser för att marknadsföra våra produkter bättre.

Se vår COOKIE INFORMATION för mer information om Amgens användning av cookies

Personer som registrerar sig för att använda vår onlineinformation och våra tjänster

Om du väljer att registrera dig för att använda vår onlineinformation och våra tjänster kan vi samla in och använda de personuppgifter du lämnar (till exempel namn och kontaktuppgifter) för att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar din registrering och svara på dina frågor. På din begäran kan vi även skicka e-post med information som vi tror kan vara av intresse för dig, inklusive information om våra tjänster.

Personer som deltar i våra interaktiva onlinetjänster

Om du väljer att delta i våra interaktiva onlinetjänster (inklusive hälsoenkäter och verktyg för vårdhantering) samlar vi in de personuppgifter du väljer att dela med oss (vilket kan inkludera hälsoinformation) och analyserar dessa för att hjälpa oss att bättre förstå hur våra produkter används. Även om informationen du tillhandahåller via dessa interaktiva tjänster kanske inte identifierar dig, kan vi länka den med annan information du lämnar på andra ställen på vår hemsida. Vi kan kombinera denna information med information från andra webbplatsanvändare för att skapa sammanfattande data som vi ska använda för affärsändamål, inklusive forskning och analyser för att förbättra våra produkter deras marknadsföring.

E. Information om arbetssökande

Du kan hitta lediga tjänster och söka dem på vår webbplats. För ytterligare information om de personuppgifter som kan hämtas som en del av en arbetsansökan se Amgen Careers Online integritetspolicy på: https://careers.amgen.com

F. Information om andra personer

Om du är anställd inom sjukvården eller en vårdorganisation är det ditt ansvar att erhålla din patients godkännande och samtycke till att tillhandahålla hans eller hennes hälsorelaterade personuppgifter till Amgen via våra webbplatser. Detta gäller även när du anger personuppgifter på uppdrag av någon, det vill säga om du är vårdgivare för någon person. Då du lämnar in sådan information garanterar du att du har fått patientens tillstånd. Observera att patientdetaljer inte får avslöjas i något av Amgens diskussionsforum eller chattrum.

G. Delgivning av information till leverantörer

Vi har avtal med leverantörer som hjälper oss att utforma och underhålla våra datorsystem och säkerhet, svara på e-post och kundförfrågningar, analysera våra data och skapa speciella kampanjer. Vi tillåter inte att våra leverantörer använder vår kundinformation för några som helst ändamål som inte är relaterade till vårt avtalsförhållande med dem.

H. Överföring av information till andra länder

Amgen är ett multinationellt företag med huvudkontor i USA. Amgen har datacenter runt om i världen, inklusive i Europeiska unionen och USA. Amgen kan behandla personuppgifter i globala databaser som kan nås av behörig Amgen personal över hela världen.

Överföringar utanför Europa görs i enlighet med gällande personuppgiftslagar och med någon av följande skyddsåtgärder som anges nedan. Oavsett var dina personuppgifter samlas in eller behandlas så kommer Amgen att upprätthålla, och vara skyldiga att se till att tjänsteleverantörerna upprätthåller, lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda information om dig.

Mottagare Skyddsåtgärder som används för att överföra personuppgifter till länder som inte godkänts av EU kommissionen Ytterligare information

Amgens företagsgrupp

Amgens bindande företagsregler

För information om Amgens bindande företagsregler eller för att lämna in ett klagomål om eventuell behandling av dina personuppgifter som strider mot de bindande företagsreglerna, gå till : www.amgen.com/bcr

Leverantörer som behandlar personuppgifter enligt Amgens instruktioner.

Standardkontrakt som godkänts av EU-kommissionen

För information om standardkontrakt inklusive innehållet , gå till: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

För mer information om Amgens användning av standardkontrakt, kontakta Amgen på privacy@amgen.com

Amgens webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser som vi tror kan vara användbara och informativa för dig. Du bör dock vara medveten att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis på dessa andra webbplatser. Vi uppmanar dig att vara medveten om och läsa integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Kom ihåg att uttalandena i denna integritetspolicy endast gäller information som samlats in av Amgen.

Dina personuppgifter kommer endast att vara tillgängliga för Amgen och tredje parter som behandlar personuppgifter i enlighet med Amgens instruktioner. Vi kan använda tredje parter för att tillhandahålla tjänster och information på våra webbplatser och vi kan tillhandahålla vissa tjänster i samarbete med andra tredje parter som Amgen samarbetar med (till exempel andra läkemedelsföretag), förutsatt att du har samtyckt till sådan användning. Delgivning och användning av personuppgifter till/från tredje parter som agerar i enlighet med Amgens instruktioner regleras av avtal som kräver att personuppgifter skyddas på lämpligt sätt.

På en sammankopplad webbplats kommer du att se både Amgen-logotypen och samarbetspartnerns logotyp. För att få tillgång till de tjänster som finns på en sammankopplad webbplats kan du behöva fylla i en ny onlineregistreringsblankett. Denna information kan även delas med Amgens samarbetspartnerns.

Om det krävs enligt gällande lagar och förordningar så kommer vi att delge personuppgifter till myndigheter och etikkommittéer, och/eller under vissa begränsade omständigheter kan Amgen vara skyldiga att delge dina personuppgifter som svar på en domstolsorder, stämning, lag eller bestämmelse.

Vi kommer inte att sälja eller utlämna någon direkt eller indirekt identifierbar information eller hälsorelaterad personupplysning som du tillhandahåller på vår webbplats till en icke närstående tredje part.

Innehållet och tjänsterna på Amgens webbplats är avsedda för vuxna användare. Webbplatsen riktar sig inte till barn. Om vi blir medvetna om att en underårig användare frivilligt har tillhandahållit personlig eller hälsorelaterad information på vår webbplats eller att en leverantör har tillhandahållit information om en patient som är identifierad som minderårig så kommer vi att ta bort sådan information från våra aktiva databaser, såvida sådana uppgifter inte måste behållas enligt gällande lag.

 • Hur kan du få tillgång till, korrigera eller ta bort personuppgifterna om dig som vi behandlar?

  Du har rätt att begära tillgång, korrigering/uppdatering eller radering av dina personuppgifter (inklusive din hälsoinformation). Du kan när som helst göra en sådan förfrågan genom att kontakta din dataskyddsansvarige på privacy@amgen.com eller Amgen AB, Box 706, 169 27 Solna, telefon: 08-695 11 00.

  Alternativt kan du klicka på länken "Sekretessförfrågan" som finns i slutet av detta stycke. På så vis godkänner du en omdirigering till en säker webbplats som tillhandahålls av OneTrust, vilka behandlar Amgens sekretessförfrågningar. För att skicka in en begäran, klicka på "Sekretessförfrågan".

  Vi kommer att ge dig tillgång till den information vi har om dig, korrigera/uppdatera och/eller ta bort den information som vårdgivaren eller konsumenten har lämnat till oss angående en biverkning av ett läkemedel.

  Det är inte tekniskt möjligt att ta bort alla våra uppgifter från våra servrar. Behovet av att säkerhetskopiera våra system för att skydda information från oavsiktlig förlust innebär att en kopia av information om dig (inklusive dina hälsorelaterade intressen) kan existera i en oåterkallelig form som blir svår eller omöjlig för oss att lokalisera.

  I de fall det är tillåtet enligt gällande lag kommer Amgen ändå att ta bort dina personuppgifter (inklusive hälsoinformation) som lagras i databaser som Amgen aktivt använder för forskning och dagliga verksamheter eller som lagras i andra lätt sökbara medier. Dessutom kommer vi att vidta rimliga ansträngningar för att inte delge personuppgifter som lagras i ett icke-raderbart format efter att ha mottagit din begäran om borttagning, förutom i enlighet med vad som krävs enligt lag.

 • Hur utövar du rätten till dataportabilitet?

  Enligt rätten till dataportabilitet kan du begära att personuppgifter som du har tillhandahållit till Amgen levereras till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, under vissa förutsättningar, och kan begäras genom att kontakta Amgen på privacy@amgen.com

 • Lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

  Om du tycker att Amgens behandling av dina personuppgifter bryter mot gällande lagar, regler eller bestämmelser så har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifterna för din lokala tillsynsmyndighet kan hittas här: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Vi förvarar dina personuppgifter i en kombination av papperskopior och elektroniska filer. Elektroniska filer lagras på servrar som drivs och underhålls av Amgen och tredje part enligt avtal med Amgen.

Vi vill att dina personuppgifter ska förbli så säkra som rimligen är möjligt. Vi kan efter behov använda krypteringsmetoder för att säkerställa integriteten och sekretessen för personuppgifterna (inklusive hälsoinformation) som du tillhandahåller.. Som en extra säkerhetsåtgärd hålls alla personuppgifter (inklusive hälsoinformation) fysiskt bakom brandväggar och andra nätverkssäkerhetsanordningar för att förhindra att inkräktare får tillgång till dem.

Amgen behandlar dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy och bevarar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Följande kriterier bestäms av:

 • Syftet med de insamlade personuppgifterna och uppfyllandet av detta syfte.
 • Grunden för insamlingen av personuppgifterna, exempelvis kan du återkalla ditt samtycke när som helst, om sådant förekommer.
 • Obligatoriska kvarhållningsperioder i enlighet med kontrakts- och regelverkskrav.

Om du har några frågor eller kommentarer gällande detta sekretessmeddelande eller vill lämna in ett klagomål eller få tillgång till att redigera dina personuppgifter eller om du behöver mer information om en viss behandlingsaktivitet, kontakta din Amgen dataskyddsansvarige på privacy@amgen.com eller Amgen AB, Box 706, 169 27 Solna, telefon: 08-695 11 00.

Alternativt kan du klicka på länken "Sekretessförfrågan" som finns i slutet av detta stycke. På så vis godkänner du en omdirigering till en säker webbplats som tillhandahålls av OneTrust, vilka behandlar Amgens sekretessförfrågningar. För att skicka in en begäran, klicka på "Sekretessförfrågan".

Uppdaterad oktober 2023