Villkor till e-postkommunikation

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Villkor till e-postkommunikation

Amgen är ett multinationellt företag med huvudkontor i USA. Amgen har datacenter världen över, inklusive i EU och i USA. Amgen kan komma att behandla dina personuppgifter i globala databaser som auktoriserad Amgen-personal världen över har tillgång till.

Amgen kommer att behandla dina personuppgifter så länge som din relation med Amgen pågår eller så länge som krävs enligt lag (t.ex. skattelagstiftning).

Personuppgifterna kan komma att användas av bolag inom Amgen-koncernen inom och utom EU och kan även komma att överföras till utomstående tjänsteleverantörer (CRM-system, epostleverantörer, leverantörer av distanskommunikationstjänster, call centers, datahanteringssystem och tjänsteleverantörer, konsulter som hanterar kontaktdatabaser och genomför epostkampanjer).

Överföringar utanför EU, inklusive till USA, genomförs i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Överföringar av personuppgifter inom Amgen-koncernen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och våra Bindande Företagsregler (BCR). Vänligen besök http://www.amgen.com/bcr/ för mer information om BCR och om din möjlighet att anmäla behandling av dina personuppgifter i strid med BCR.

Oavsett var någonstans dina personuppgifter samlas in och behandlas, kommer Amgen att säkerställa att såväl Amgen som utomstående parter som behandlar personuppgifter enligt Amgens instruktioner vidtar tillräckliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att säkerställa skyddet för sina personuppgifter.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om din rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att rätta felaktiga personuppgifter om dig, din rätt till dataportabilitet, se vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig via denna länk: www.amgen.se/hcpprivacy eller kontakta vår dataskyddavdelning på privacy@amgen.com. Du kan även skicka in ett eventuellt klagomål antingen genom att kontakta vår dataskyddsavdelning eller genom att kontakta www.datainspektionen.se.