Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

2021-05-03

Innovativ screening för familjär hyperkolesterolemi får finansiering

Kvinna med kavaj

Forskningsfinansiärerna Vinnova och Region Stockholms innovationsfond har beslutat att stödja den fortsatta utvecklingen av en digi-fysisk vårdkedja som gör det möjligt att hitta personer med ärftligt höga blodfetter – innan de drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.

– Jag ser finansieringen som ett kvitto på att vi och våra partners på Karolinska Universitetssjukhuset och Health Solutions gör en meningsfull insats för folkhälsan, säger Lovisa Schalin, medicinsk rådgivare inom kardiovaskulära sjukdomar på Amgen och en av initiativtagarna till den nya screeningplattformen.

Familjär hyperkolesterolemi, FH, är ett tillstånd med ärftligt höga kolesterolnivåer som påtagligt ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom redan i unga år. I Sverige beräknas över 30 000 personer leva med FH, men bara något tusental har fått en diagnos. Vid odiagnostiserad och därmed obehandlad FH är det inte ovanligt att drabbas av hjärtinfarkt redan i 40-årsåldern, ibland ännu tidigare – något som kan förebyggas om behandling i form av blodfettsänkande läkemedel sätts in tidigt. Men då måste man hitta de personer som utan att veta om det bär på de farliga anlagen.

FH ärvs autosomalt dominant vilket innebär att förstagradssläktingar (föräldrar, barn och syskon) till personer med FH löper en 50-procentig risk att ha sjukdomen. Svenska vårdgivare får inte söka efter släktingar i riskzonen, men kan uppmuntra diagnostiserade patienter att be sina släktingar att screenas för FH – och det är där som FHabian kommer in i bilden.

FHabian är en webbaserad plattform för kaskadscreening av populationer som löper risk för FH. FHabian utgör kärnan i en digi-fysisk vårdkedja som gör det möjligt för en diagnostiserad FH-patient att på ett enkelt sätt bjuda in alla släktingar till att screenas för sjukdomen.

– Vårdpersonalen kan förstås vädja till FH-patienter att de ska informera sina släktingar, men det är ett manuellt och tidsödande arbete som hittills inte lett till att mer än en bråkdel får en diagnos och kommer under förebyggande behandling, säger Lovisa Schalin. Den webblösning vi nu är med och utvecklar gör denna process betydligt enklare och effektivare.

Så här går det till: patienter som har fått diagnosen familjär hyperkolesterolemi loggar in på en säker webbplats med bank-ID och väljer vilka släktingar som ska bjudas in till screening. Släktingarna får ett sms eller mail med en länk för att logga in på webbsidan. Där får de besvara ett antal frågor och erbjuds en remiss för provtagning av blodfetter. Läkarens bedömning och rekommendationer meddelas därefter digitalt via webbsidan eller utifrån individens önskemål.

FHabian är resultatet av ett samarbete mellan Amgen, Health Solutions och ett team på Karolinska Universitetssjukhuset under ledning av Karin Littmann, specialistläkare i klinisk kemi, och Jonas Brinck, överläkare och ansvarig för patientgruppen blodfettssjukdomar.

När modellen kan användas i full skala räknar Jonas Brinck med att man under en treårsperiod ska kunna hitta och diagnostisera hälften, cirka 3 700 personer, av alla som har FH i Region Stockholm. Förhoppningen är att sprida arbetssättet till fler sjukhus och regioner för att nå fler av de uppskattningsvis 33 000 personer i Sverige som lever med risk för hjärt-kärlhändelser tidigt i livet.

Den fortsatta utvecklingen av FHabian fick nyligen finansiering från Vinnova och Region Stockholms innovationsfond. Se mer på webbplatsen FHabian.nu

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lovisa Schalin, Sr Medical Advisor Cardiovascular, Medical Lead, General Medicine, Amgen Sverige, tel: 073–503 63 67


2021-05-03

Tour de Paris blir Tour de Suède: ”Oavsett destination – vi ska satsa allt i kampen mot barncancer”

Man med gul cykeltröja

För andra året i rad sätter pandemin käppar i hjulet för Amgens egen Arash Hamidian och de andra 2 500 cyklisterna i Team Rynkeby – God Morgon som planerat att cykla till Paris för att samla in pengar till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden.

– Jag säger som jag gjorde förra året, säger Karin Järperud, VD för Amgen. Det är förstås tråkigt, men destinationen är inte lika viktig som stödet till forskning om allvarliga sjukdomar som drabbar barn.

Det är styrelsen för Team Rynkeby – God Morgon som tvingats besluta om att ställa in även 2021 års upplaga av välgörenhetsloppet Tour de Paris. Bedömningen är att det inte kommer att vara möjligt att genomföra resan på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar både om det faktum att långt ifrån samtliga deltagare kommer att vara fullt vaccinerade och om restriktioner och nedstängningar som kan väntas längs vägen.

Arash Hamidian, tidigare barncancerforskare och numera Medical Science Liaison inom onkologi, som länge sett fram emot att rulla in i den franska huvudstaden är besviken, men ingalunda uppgiven.

– Vi sadlar om och ger oss ut på de svenska vägarna istället. Vi har haft motgångar tidigare, men det har aldrig påverkat vårt engagemang – och tack och lov inte heller insamlingsresultatet, säger han. Därför bär vi med oss budskapet ”Vi ställer inte in, vi ställer om” på våra tröjor när vi är ute på vägarna.

Karin Järperud försäkrar att Amgens åtagande som platinasponsor av Team Rynkeby – God Morgon står fast vid att målet är att slå insamlingsrekord oavsett var de gulklädda välgörenhetscyklisterna drar fram.

Team Rynkeby består av närmare 2 500 cyklister och 550 medhjälpare fördelat på 59 lokala lag från åtta europeiska länder varav 16 från Sverige. Fram till och med 2020 har de svenska lagen i Team Rynkeby – God Morgon samlat in och donerat närmare 195 miljoner svenska kronor till organisationer som hjälper barn med allvarliga sjukdomar. Förra årets insamling resulterade i 37,7 miljoner kronor till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden.


2021-04-23

Amgen-medarbetare cyklar till Paris för Barncancerfonden

Som platinasponsor till Team Rynkeby – God Morgon är det med stolthet Amgen nu kan meddela att medarbetaren Arash Hamidian, Medical Science Liaison inom onkologi, kommer att delta i välgörenhetsloppet Tour de Paris nu i sommar. Första veckan i juli går startskottet för de tappra cyklisterna som ska tillryggalägga den dryga 1 200 kilometer långa färden till Paris för att samla in pengar till Barncancerfonden.

– Barncancerforskningen har alltid legat mig varmt om hjärtat, säger Arash Hamidian. Tidigare ingick jag i en forskargrupp som med stöd från just Barncancerfonden forskade om neuroblastom och i min nuvarande roll på Amgen får jag fortsatt möjlighet att göra nytta i dessa viktiga frågor.

Trots att covid-19-pandemin satte käppar i hjulen för stora delar av Team Rynkeby – God Morgons insamlingsaktiviteter, däribland 2020 års upplaga av Tour de Paris, lyckades den svenska insamlingen komma upp i nästan 38 miljoner – bara marginellt mindre än 2019 års insamling och det näst högsta årsbeloppet någonsin.

– Nu hoppas vi verkligen att Tour de Paris blir av och att Arash och de andra får genomföra sin bragd, säger Karin Järperud, VD för Amgen Sverige. Tillsammans med övriga givare och sponsorer ska vi dessutom försöka se till att 2021 blir ett rekordår för insamling av medel till stöd för barn med allvarliga sjukdomar.

Tour de Paris genomförs för 20:e gången den 10–17 juli 2021. Team Rynkeby består av 2 400 cyklister och 550 medhjälpare fördelat på 59 lokala lag från åtta europeiska länder varav 16 från Sverige. Under 2020 donerade Team Rynkeby 90,6 miljoner svenska kronor till organisationer som hjälper barn med allvarliga sjukdomar. Häri ingår 37,7 miljoner kronor som svenska Team Rynkeby – God Morgon samlade in till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden.


2021-01-28

Amgen toppar laget med ny medicinsk chef

Sandra Eketorp Sylvan är ny medicinsk chef vid Amgen i Sverige. Hon är legitimerad läkare, specialist i onkologi och har arbetat med organisationsutveckling och digitalisering av sjukvården.

– Med sin breda kliniska erfarenhet och djupa kunskaper inom translationell forskning som hon fortfarande bedriver aktivt är Sandra Eketorp Sylvan helt rätt person för att leda Amgens medicinska team in i framtiden, säger Karin Järperud, VD för Amgen Sverige.

Sandra Eketorp Sylvan kommer närmast från tjänsten som senior medicinsk rådgivare och medical lead för onkologi/hematologi vid Amgen. Dessförinnan har hon tjänstgjort som läkare vid onkologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset där hon även spelade en central roll i utvecklingen av Tema Cancer på Nya Karolinska. Nu tar hon över det övergripande medicinska ansvaret på Amgen Sverige efter Maria Eriksson Svensson som går till en professur vid Uppsala universitet som är kopplad till en tjänst som överläkare i njurmedicin vid Akademiska sjukhuset.

– Vi befinner oss i en spännande och forskningsintensiv period kring innovativ läkemedelsutveckling där Sandra Eketorp Sylvans spetskompetens kommer hela vår organisation till gagn, säger Karin Järperud. Det handlar inte bara om det strikt medicinska, utan också om hur Amgen på bästa sätt kan samarbeta med och stödja svensk sjukvård inom alla de terapiområden vi är engagerade i.

Amgen har sedan starten 1980 varit en pionjär i utvecklingen av läkemedel baserat på ny teknologi inom cell- och molekylärbiologi med fokus på nyskapande biologiska läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomar. Under den pågående corona-pandemin har Amgen, i likhet med många andra läkemedelsföretag, på många sätt ställt om sin verksamhet. På det vetenskapliga planet initierade bolaget omedelbart forskning om virusets genetiska egenskaper och spridning samt påbörjade arbetet med att ta fram en möjlig covid-19-behandling.

Amgens viktigaste uppgift i denna turbulenta tid, menar Karin Järperud, är dock att fortsätta leverera sina befintliga, ofta livräddande, behandlingar till patienter som lider av andra allvarliga sjukdomar.

– Men förhoppningsvis kan vi inom kort fokusera ännu tydligare på det vi gör bäst, och i en tid av alltmer avancerade behandlingar och ökande digitalisering kommer Sandra Eketorp Sylvan att bidra till att Amgen befäster och förstärker sin position som innovativt läkemedelsföretag och en högt värderad partner till vården, säger hon. Sandra Eketorp Sylvan tillträdde sin tjänst vid årsskiftet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Järperud, VD, Amgen Sverige, tel: 072–200 25 32


2020-04-30

Amgen bidrar i kampen mot covid-19

Det internationella läkemedelsföretaget Amgen donerar 125 miljoner kronor till initiativ för att lindra konsekvenserna av den pågående pandemin.

– Det engagemang som Amgen och medarbetare världen över uppvisar gör mig stolt, säger Karin Järperud, VD för Amgen Sverige.

Från det att Amgen grundades 1980 har bekämpningen av allvarliga sjukdomar varit det allt annat överskuggande målet. Detsamma gäller nu 2020, samma år som företaget fyller 40, då världen plötsligt ser väldigt annorlunda ut – med en pandemi som drar fram och orsakar sjukdom och död samtidigt som ekonomier sätts ur spel och hela samhällen ställs inför nya, svårare levnadsförhållanden.

På det vetenskapliga planet initierade Amgen omedelbart forskning om virusets genetiska egenskaper och spridning samt påbörjade arbetet med att ta fram en möjlig covid-19-behandling. Därutöver har Amgen beslutat att, tillsammans med stiftelsen Amgen Foundation, stödja olika initiativ för att mildra de effekter som pandemin har på drabbade samhällen och befolkningar. Bland annat handlar det om stöd till internationella hjälporganisationer som Direct Relief och International Medical Corps liksom till ett flertal lokala initiativ runtom i världen.

– Amgen Sverige har bland annat fattat beslut en ovillkorad donation till Röda Korset, säger Karin Järperud. De gör ett otroligt viktigt arbete, dels genom att bistå Socialstyrelsen i anskaffningen av skyddsutrustning till vården och MSB med stöd till riskgrupper, dels genom att sprida kunskap och möta människors oro.

Ett annat initiativ går ut på att varje krona som en Amgen-anställd skänker till företagets arbete mot pandemin, i Sveriges fall till Röda Korset, matchas av en lika stor gåva från Amgen Foundation.

Amgens kanske viktigaste uppgift i denna kaotiska tid, menar Karin Järperud, förblir emellertid att fortsätta leverera sina befintliga, ofta livräddande behandlingar till patienter som lider av andra allvarliga sjukdomar.

– Vi får inte glömma att de ”vanliga” sjukdomarna inte tar paus bara för att det kommer ett nytt virus, patienter måste kunna räkna med att vi kan tillhandahålla våra läkemedel även i en tid av kris, säger hon. Vi utvärderar situationen kontinuerligt och kommer att genomföra alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att våra produkter når patienter och kliniska prövningar globalt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Järperud, VD, Amgen Sverige, tel: 072–200 25 32

Om Amgen

Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknologi. Amgens strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för svårt sjuka personer. Läs mer på Amgen.se  och Amgen.com.