Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

11 miljoner
11 miljoner
2023-04-25

Amgen har summerat 2022 års höjdpunkter inom forskning och utveckling – och det är ett starkt år. Några exempel:

Tack vare framgångsrik tillämpning av artificiell intelligens har Amgen under 2022 lyckats halvera tiden för upptäckt och identifiering av antikroppar som lämpar sig för läkemedelsutveckling. Amgens arbete inom proteinteknik och -optimering snabbades upp med över 70 procent samtidigt som andelen lyckade proteintekniska projekt fördubblades.

Ladda mer