Patientinformation Amgevita SureClick

Information till patienter som behandlas med AMGEVITA SureClick (förfylld penna). Distribueras endast via vårdpersonal.
https://amgen.box.com/s/rqfeydfd7gvg884r3nvfpdv5iy9z1j5k