Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Amgen grundades 1980 och är ett av världens största fristående bioteknikbaserade läkemedelsföretag med verksamhet i över 100 länder.

Genom studier av molekyler, celler och organismer jobbar vi för att förstå hur biologiska processer fungerar i människokroppen. Genom att utveckla och framställa allt bättre och mer skräddarsydda behandlingsmetoder har läkemedel från Amgen ändrat medicinsk praxis och hjälpt miljontals människor vid behandling av hjärt- och kärlsjukdom, cancer, njursjukdom och osteoporos.

En pionjär inom läkemedel

Amgen fokuserar på områden där det finns medicinska behov. Vi använder vår expertis inom framställning av biologiska läkemedel till att ta fram lösningar som ger väsentligt bättre behandling och förbättrar människors liv.

Ända sedan starten 1980 har Amgen varit pionjär i utvecklingen av läkemedel baserat på ny teknologi inom cell- och molekylärbiologi. Målet har alltid varit, och kommer att vara, att hjälpa patienter genom forskning, utveckling och framställning av nyskapande biologiska läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomar.

Vad är ett biologiskt läkemedel?

Biologiska läkemedel är i korthet molekyler som framställts av levande organismer. Detta omfattar terapeutiska proteiner, DNA-vaccin, monoklonala antikroppar och ”peptidkroppar” (den aktiva delen av ett protein som är sammankopplat med basstrukturen från en antikropp) samt nya experimentella behandlingar som genterapi, stamcellsterapi, antisense-nukleotider och RNA-virus.

Innovativ forskning

Bioteknik bygger på kunskap om biologiska processer, hur cellen är den grundläggande enheten i allt liv. I biologin studerar man cellernas struktur och funktioner och inom biotekniken används den här informationen till att utveckla produkter.
I Amgens biomedicinska forskning används kunskapen om gener, proteiner och celldelar till att identifiera skillnaderna mellan sjuka och friska celler. Kunskap om förändringar i sjuka celler och hur dessa kan kontrolleras utgör grunden för utveckling av innovativ medicinsk diagnostik, utrustning och behandling.

Bioteknik kan ge patienter fler och bättre behandlingsalternativ. Nya, innovativa diagnostiska metoder och behandlingar kommer att förändra hur enskilda sjukdomar förebyggs och andra behandlas. Detta behandlingsframsteg är ännu på ett tidigt stadium. Men nya läkemedel, diagnostiska metoder och tekniker med stor potential att förbättra patienters liv är under utveckling från Amgen.

Medicinsk praxis har ändrats dramatiskt genom åren med banbrytande framsteg inom bioteknisk forskning och innovation. Flera miljoner patienter över hela världen har nytta av de behandlingar som bland annat utvecklats av företag som Amgen. Vi upptäcker, utvecklar och levererar innovativa läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomar. Framtida nya landvinningar inom bioteknikforskning kommer att ge nya möjligheter som blir till nytta för miljontals människor i världen.

Utveckling och produktion i världsklass skapar trygghet och försörjningssäkerhet

Behandling av miljontals allvarligt sjuka människor över hela världen kräver säker och tillförlitlig utveckling, framställning och användning av biologiska läkemedel.

    Produktionen av biologiska läkemedel är komplex eftersom de flesta är proteiner: stora molekyler, ofta variabla i struktur och känsliga för miljöförhållanden. Det har blivit en vetenskap som kan sammanfattas i fyra huvudsteg:
  • Produktion av huvudcell-linjen
  • Cellkultivering och produktion
  • Isolering och rening av läkemedlet
  • Färdigställande av det biologiska läkemedlet

Det kan ta åratal och kosta flera hundratals miljoner dollar att upprätta hela produktionsprocessen från huvudcellbanken till färdigställande av det biologiska läkemedlet för patienter.

Avdelningarna för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring ansvarar för all övervakning. Detta är avgörande för framgångarna vid uppskalnings- och produktionsstadierna i produktutvecklingen. Amgens kvalitetsavdelning säkerställer produktkvalitet och testning under produktutvecklingsstadierna långt innan produkten är färdig för marknadsföring och sörjer för att uppskalnings- och produktionsprocesserna uppfyller mycket höga standarder.