Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

job1
job1

"Ung energi och livaktigt entreprenörskap"

– Det jag tycker är unikt med Amgen är känslan av ett livaktigt entreprenörskap. Trots att vi nyligen fyllt 40 upplever jag en genuin innovationskraft och en vilja hos bolaget att alltid bryta ny mark, säger Karin Järperud, VD för Amgen Sverige. Hon liknar det vid en ungdomlig optimism och en stark tro på innovationens inneboende kraft.

Karin Järperud tycker att hon ofta får förtroende från chefer uppåt i den internationella organisationen att göra det som är bäst för Sverige, något hon anser ger tydlighet åt uttrycket ”frihet under ansvar”.

– Det finns ingen toppstyrning och det känns att alla idéer är välkomna. Det kan låta klyschigt, men jag har varit på andra bolag tidigare och kan jämföra. Amgen har en kultur som välkomnar nya tänkesätt och det finns en önskan att utmana. Här vågar man ta risker för det är inte hela världen att misslyckas. Det kan till och med vara nödvändigt för att komma framåt.

Nytänkandet gynnas också av en uttalad ambition att rekrytera personer med olika bakgrund.

– Olikhet föder nytänkande! Personer som inte alltid har en förväntad bakgrund för med sig nya sätt att angripa problem. Det ger energi till grupper och för oss har det visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna.

Även samarbetsprojekt är centralt, det gäller både internt och med externa parter.

– Jag är oerhört stolt över våra innovativa produkter, men de är inte allt. Genom att samarbeta med hälso-och sjukvården och andra aktörer vill vi genom vår expertkompetens bidra till att lösa de utmaningar samhället står inför – inte minst inom vården.

Ladda mer