Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

news5
news5
2020-04-30

Amgen bidrar i kampen mot covid-19

Det internationella läkemedelsföretaget Amgen donerar 125 miljoner kronor till initiativ för att lindra konsekvenserna av den pågående pandemin.

– Det engagemang som Amgen och medarbetare världen över uppvisar gör mig stolt, säger Karin Järperud, VD för Amgen Sverige.

Från det att Amgen grundades 1980 har bekämpningen av allvarliga sjukdomar varit det allt annat överskuggande målet. Detsamma gäller nu 2020, samma år som företaget fyller 40, då världen plötsligt ser väldigt annorlunda ut – med en pandemi som drar fram och orsakar sjukdom och död samtidigt som ekonomier sätts ur spel och hela samhällen ställs inför nya, svårare levnadsförhållanden.

På det vetenskapliga planet initierade Amgen omedelbart forskning om virusets genetiska egenskaper och spridning samt påbörjade arbetet med att ta fram en möjlig covid-19-behandling. Därutöver har Amgen beslutat att, tillsammans med stiftelsen Amgen Foundation, stödja olika initiativ för att mildra de effekter som pandemin har på drabbade samhällen och befolkningar. Bland annat handlar det om stöd till internationella hjälporganisationer som Direct Relief och International Medical Corps liksom till ett flertal lokala initiativ runtom i världen.

– Amgen Sverige har bland annat fattat beslut en ovillkorad donation till Röda Korset, säger Karin Järperud. De gör ett otroligt viktigt arbete, dels genom att bistå Socialstyrelsen i anskaffningen av skyddsutrustning till vården och MSB med stöd till riskgrupper, dels genom att sprida kunskap och möta människors oro.

Ett annat initiativ går ut på att varje krona som en Amgen-anställd skänker till företagets arbete mot pandemin, i Sveriges fall till Röda Korset, matchas av en lika stor gåva från Amgen Foundation.

Amgens kanske viktigaste uppgift i denna kaotiska tid, menar Karin Järperud, förblir emellertid att fortsätta leverera sina befintliga, ofta livräddande behandlingar till patienter som lider av andra allvarliga sjukdomar.

– Vi får inte glömma att de ”vanliga” sjukdomarna inte tar paus bara för att det kommer ett nytt virus, patienter måste kunna räkna med att vi kan tillhandahålla våra läkemedel även i en tid av kris, säger hon. Vi utvärderar situationen kontinuerligt och kommer att genomföra alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att våra produkter når patienter och kliniska prövningar globalt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Järperud, VD, Amgen Sverige, tel: 072–200 25 32

Om Amgen
Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknologi. Amgens strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för svårt sjuka personer. Läs mer på Amgen.se  och Amgen.com.

Ladda mer