Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

vattendroppe
vattendroppe
2022-04-12

Amgen investerar miljarder i hållbarhet – ska nå koldioxidneutralitet senast 2027

Koldioxidneutralitet, kraftigt reducerad vattenförbrukning och avfallsmängder – det är exempel på vad Amgens miljardinvesteringar ska gå till.

– Det här är inte kostnader och utgifter i den vanliga, tråkiga bemärkelsen, säger Karin Järperud, VD för Amgen Sverige, som understryker att investeringar i en hållbar verksamhet också förbättrar effektiviteten och skapar värde för företaget, dess intressenter och samhället i stort.

"The Road to Net Zero", Amgens väg till koldioxidneutralitet, finns utstakad i 2027 Environmental Sustainability Plan, företagets tredje miljöhållbarhetsplan sedan 2008.

Amgens tillvägagångssätt för att minska företagets miljöavtryck fokuserar på att driva innovation i hela affärsverksamheten, öka effektiviteten och integrera förnybar energi i befintliga processer. Hållbara metoder implementeras inom samtliga områden, från forskning, processutveckling och tillverkning till transport/distribution, inköp, produkter och förpackningar.

Utöver åtagandet att uppnå koldioxidneutralitet i verksamheten föreskriver miljöhållbarhetsplan att vattenanvändningen ska minskas med 40 procent och avfallsmängden med 75 procent senast år 2027.

För att säkerställa att ambitionerna inte stannar vid just ambitioner, utan resulterar i reellt mätbara förändringar genomför Amgen omfattande investeringar inom ramen för sitt så kallade Green Financing Framework. Det handlar dels om över 200 miljoner USD av eget kapital, motsvarande cirka 1,9 miljarder i svenska kronor, samtidigt som man ställt ut en grön obligation på hela 750 miljoner USD, över sju miljarder kronor.

– Jag är stolt över att arbeta på ett företag som tar sitt samhällsansvar på allvar, säger Karin Järperud. Samtidigt vet vi idag att de 50 miljoner dollar som Amgen investerade i hållbarhet mellan 2008 och 2020 inte bara gjorde oss grönare, utan också mer flexibla och produktiva vilket genererade besparingar på 250 miljoner dollar som kunde återinvesteras i verksamheten.

Amgen har uppmärksammats tidigare för sitt hållbarhetsarbete på olika områden. Bland annat finns Amgen med på följande prestigefyllda listor:

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Järperud, VD, Amgen, tel: 072–200 25 32

Ladda mer