Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

provrör
provrör
2022-03-17

Amgen uppmärksammar tarmcancermånaden – bred molekylär diagnostik möjliggör framtida precisionsmedicin

Med över 6 000 nya fall per år är tjock- och ändtarmscancer Sveriges tredje vanligaste cancerform efter bröst- och prostatacancer och mer än 50 000 personer lever med sjukdomen. Mycket återstår att göra i kampen mot denna allvarliga cancerform, men utvecklingen är positiv i flera avseenden, säger Sandra Eketorp Sylvan, onkolog och medicinsk chef för Amgen Sverige.

– Den utveckling inom precisionsmedicin som nu sker i Sverige har en stor potential även när det gäller tjock- och ändtarmscancer, men en bred och tidig biomarkörstestning behöver utvecklas och implementeras.

Mars är den internationella tarmcancermånaden, Colorectal Cancer Awareness Month. Pandemi och den oroande situationen i Ukraina till trots vill vi uppmärksamma att kolorektalcancer är ett globalt problem och en sjukdom som vi inte får glömma, säger Sandra Eketorp Sylvan.

– Globalt diagnostiseras närmare två miljoner personer per år och nästan en miljon dör av sjukdomen, så varje framsteg är oerhört viktigt, säger hon.

Det framsteg som ligger närmast till hands är den allmänna screening för tjock- och ändtarmscancer för alla mellan 60 och 74 år som nu implementeras i Sverige. Genom denna åtgärd beräknas 300 liv per år kunna räddas. Därutöver pågår ett mycket viktigt forskningsprojekt under ledning av Annika Sjövall, överläkare på Kolorektalsektionen på Karolinska Universitetssjukhuset och processledare för kolorektalcancer på Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland. I projektet erbjuds patienter med kolorektalcancer utökad diagnostik med bred gensekvensering där man analyserar patientens tumör direkt vid diagnostillfället. På så vis får man tidigt fram värdefull information som bidrar till ökad kunskap kring hur tumörens sammanlagda mutationsmönster kan påverka prognos och behandling samt ge information kring eventuell ärftlighet.

Därutöver, påpekar Sandra Eketorp Sylvan, förbättras möjligheterna att hitta de patienter som kan vara lämpliga för framtida kliniska studier.

– En bred och omfattande biomarkörstestning är av stor vikt för att få dessa studier till Sverige.

Amgen har länge bedrivit forskning som grundas på utnyttjandet av genetisk information för att optimera utfallet vid bland annat kolorektalcancer och välkomnar de satsningar som nu görs på precisionsmedicin i Sverige, inte minst genom Genomic Medicine Sweden, GMS, som samordnar införandet av precisionsmedicin över hela landet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef, Amgen, tel: 070–433 57 91

Ladda mer