Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

text gul bakgrund
text gul bakgrund
2022-05-12

BRYT – ett initiativ för att bryta tystnaden om osteoporos

Osteoporos, eller benskörhet, är inte bara en av våra största folksjukdomar, utan också en av de mest underdiagnostiserade och underbehandlade. Resultatet? Ett stort lidande för de drabbade och årliga miljardkostnader för samhället.

– Det är fullständigt oacceptabelt att det här får fortsätta trots att vi vet vad som behöver göras, säger Karin Järperud, VD för Amgen Sverige. Det är därför vi har engagerat oss i BRYT.

I april lanserades BRYT, ett politiskt oberoende initiativ som arbetar för en gemensam nollvision: att ingen med osteoporos ska gå odiagnostiserad eller obehandlad, och ingen ska behöva dö till följd av en osteoporosfraktur.

Idag beräknas att varannan kvinna och var fjärde man som är 50 år eller äldre kommer att drabbas av en osteoporosrelaterad fraktur. Då osteoporos inte ger några tydliga symtom förrän det är för sent – när frakturen redan är ett faktum – är så kallad sekundärprevention det minsta man kan begära.

Sekundärprevention innebär, något förenklat, att åtgärder vidtas för att förebygga att någon som redan brutit sig inte ska drabbas igen. För statistiken talar sitt tydliga språk: personer som en gång råkat ut för en osteoporosrelaterad höft- eller kotfraktur löper mer än fördubblad risk att drabbas en andra gång.

Varje år inträffar cirka 120 000 benbrott till följd av osteoporos. Många av dessa, framför allt kot- och höftfrakturer, medför ett betydande lidande, funktionsnedsättning och ökad dödlighet – till en kostnad på över 20 miljarder kronor per år för samhället.

Lösningen heter frakturkedjor, sammanhållna vårdförlopp där patienter identifieras, riskvärderas och utreds för att vården ska kunna vidta åtgärder utifrån patientens individuella behov. Det finns gott om belägg för att systematiskt och strukturerat arbete med frakturkedjor leder till ett reducerat antal frakturer liksom minskade sjukvårdskostnader. Flera regioner har infört eller påbörjat implementering av vårdkedjor, men mycket återstår att göra.

– Detta blir tydligt när man beaktar att inte ens var femte kvinna över 50 år får sekundärpreventiv läkemedelsbehandling inom ett år efter att de genomgått en osteoporosfraktur, säger Karin Järperud. Så kan det inte få fortsätta, nu bryter vi tystnaden om osteoporos.

Amgen, som under lång tid varit engagerade inom osteoporos, är en av parterna i BRYT som idag består av Osteoporosförbundet, Svenska Osteoporossällskapet, 1,6 & 2,6 miljonerklubben och A Non Smoking Generation. Läs mer om initiativet på www.BRYT.se och läs mer om osteoporos här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Järperud, VD, Amgen, tel: 072–200 25 32

Ladda mer