Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Händer
Händer
2022-06-20

Amgen stöder Blodcancerförbundets krav på bättre tillgång till kliniska studier och behandling

Snabbare tillgång till godkända behandlingar, jämlik vård och bättre förutsättningar för kliniska prövningar – det är de huvudsakliga målen med Blodcancerförbundets intressepolitiska projekt "Dagens forskning – morgondagens behandling". Amgen är ett av flera läkemedelsföretag som står bakom satsningen.

– Sverige var under lång tid något av en stormakt inom kliniska prövningar och det har både patienterna och Sverige som life science-nation vunnit på. Att fyra av fem blodcancerpatienter idag skulle vilja delta i kliniska studier, men bara en av fem får möjligheten visar på en stor brist och en outnyttjad potential, säger Karin Järperud, VD för Amgen Sverige.

En Novus-undersökning bland Blodcancerförbundets medlemmar visar att 83 procent vill delta i kliniska studier, men att endast 21 procent fått möjligheten. Undersökningen visar också att hela 96 procent av patienterna vill ha tillgång till de senaste godkända behandlingarna, men Blodcancerförbundet konstaterar att Sverige har en osedvanligt komplex process för införande av nya behandlingar – vilket innebär att svenska patienter kan få vänta väsentligt längre än patienter i jämförbara länder.

– Vådan av att vänta för länge med att sätta in den bästa behandlingen är att sjukdomen därmed kan utvecklats och bli svårare att behandla, säger Karin Järperud.

Nu presenterar Blodcancerförbundet en rapport riktad till Sveriges sjukvårdspolitiker där de redogör för de brister och problem de identifierat samtidigt som de presenterar förslag på hur svensk blodcancervård kan bli bättre. Utöver svårigheten att få delta i kliniska studier och fördröjd tillgång till nya men godkända behandlingar uppmärksammar man regionala orättvisor, att regionerna har sista ordet om huruvida ett läkemedel ska användas – även om det gått igenom alla de nationella processerna. På så vis riskerar cancervården att bli ett lotteri där patientens bostadsort kan avgöra om en potentiellt effektiv behandling ska påbörjas eller inte.

Amgen är ett av flera läkemedelsföretag som står bakom Blodcancerförbundets intressepolitiska satsning "Dagens forskning - morgondagens behandling". Övriga företag är AbbVie, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Pfizer, Roche och Sanofi.

– Engagerade och kunniga patienter är en fantastisk tillgång som Sverige inte har råd att tacka nej till, säger Karin Järperud. Vi i den svenska läkemedelsindustrin vill inte bara vara passiva agenturer för befintliga produkter, vi vill samarbeta med vården och patienterna – och bidra med det vi kan bäst för att förbättra livet för människor med svåra sjukdomar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Järperud, VD, Amgen, tel: 072–200 25 32

Ladda mer