Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

pipett
pipett
2022-10-06

deCODE genetics – ett kvartssekel av unika bidrag till förståelsen av mänsklig genetisk variation

Amgens dotterbolag deCODE genetics fyller 25 år – ett stort grattis till våra kolleger i Reykjavik! Tillsammans utmanar vi vetenskapens gränser.

The Human Genome Project, sekvenseringen av det mänskliga genomet, hyllades i början av 2000-talet som ett avgörande vetenskapligt framsteg. Bakom denna bragd stod ett internationellt konsortium av forskare från universitet och forskningscentra i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Japan och Kina.

Men redan på 1990-talet var ett litet isländskt företag i full gång med att försöka förstå mänsklig genetisk variation genom att studera humangenomet på populationsnivå. Sedan starten 1996 har deCODE genetics bidragit med ovärderliga insikter i den mänskliga biologin och till forskarsamhällets förståelse av mänsklig genetisk variation.

Amgen, som i hela sin 40-åriga historia varit en pionjär i utvecklingen av läkemedel baserade på ny teknik inom cell- och molekylärbiologi, såg tidigt potentialen av storskalig genomsekvensering på populationsnivå. Sedan 2012 är deCODE ett helägt dotterbolag till Amgen, något som bidragit till att ytterligare flytta fram gränserna för vad som går att åstadkomma i kampen mot allvarliga sjukdomar.

I sin strävan att transformera hur läkemedel upptäcks, utvecklas och används, analyserar Amgen och deCODE mänskliga data i en skala som knappt gick att föreställa sig för ett tiotal år sedan.

Idag förfogar deCODE över hälso- och genetikdata för över 2,5 miljoner individer varav 350 000 helgenomsekvenser och samlar in data på över 10 000 kvantifierbara fenotyper som täcker varje nyans av såväl hälsa och sjukdom som beteendemässiga och kognitiva egenskaper.

Amgen drar nytta av deCODEs genetik- och proteindata i snart sagt varje steg i sin forskning och utveckling – för att hitta nya läkemedelsmål, för att förutsäga läkemedelssäkerhet, identifiera högriskpatienter, förbättra utformningen av kliniska studier och för att accelerera processen vid läkemedelsutveckling.

Så, grattis än en gång till 25 år av fantastisk utveckling varav tio med Amgen. Nu blickar vi framåt mot minst lika stora vetenskapliga landvinningar under kommande år!

Läs mer på Amgen.com och på deCODE genetics.

Ladda mer