Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

glada folk
glada folk
2022-10-27

Mångfald gör Amgen starkare

Amgen uppmärksammar att oktober är Global Diversity Awareness Month, en tid att reflektera lite extra över hur vi arbetar med mångfald och inkludering. Det handlar inte om till intet förpliktande prat för att framstå som ”woke”, utan på Amgen råder en övertygelse om att individuella olikheter är en tillgång som leder till en tryggare arbetsplats som genererar bättre vetenskap.

Inom Amgen globalt finns ett flertal så kallade Employee Resource Groups, grupperingar där anställda som är engagerade i en särskild fråga kan diskutera och utbyta erfarenheter och på så vis stärka varandra och företaget – det kan handla om allt från etnisk tillhörighet och geografisk härkomst till nyanställda och veteraner eller HBTQI-personer.

Amgen Sverige, som är en relativt liten arbetsplats, har i dagsläget inga egna nationella ERG-avdelningar, men anställda uppmuntras att delta på europeisk eller internationell nivå.

I den ERG som formellt heter Amgen LGBTQ and Allies Network men ofta bara kallas Amgen Pride, deltar Katrina Godlewski som är Senior Human Resources Coordinator och även kommunikationsansvarig för Pride-gruppen på EU-nivå som idag har närmare 50 medlemmar.

– Vad det handlar om är att alla ska kunna vara sig själva och samtidigt känna sig trygga i att Amgen värdesätter de speciella erfarenheter som varje enskild individ kan bidra med, säger hon. Ofta finns dolda strukturer och fördomar som människor kanske inte ens är medvetna om att de har. I dessa sammanhang är ERG:ernas arbete en viktig tillgång då vi kan hjälpa till att synliggöra sådant som många annars kan missa.

Mångfaldsarbetet sträcker sig bortom medarbetarnas välbefinnande och sätter även sin prägel på forskningen.

– Till exempel har man i USA visat att etniska minoriteter varit kraftigt underrepresenterade i kliniska prövningar, för att inte tala om hur lite studier som finns på hur exempelvis transsexuella som genomgår hormonbehandling kan reagera på olika behandlingar, säger Daniel Erlandsson som är Senior Associate Global Patient Safety, även han engagerad i Pride-gruppen.

För att få bukt med denna skevhet skapade Amgen ett initiativ som heter RISE, Representation in Clinical Research, i syfte att förbättra den proportionella representationen av historiskt underrepresenterade populationer i de kliniska prövningsprogrammen.

Därtill finns rent affärsmässiga vinster av att satsa på mångfald och inkludering, understryker Daniel Erlandsson.

– Det finns flera studier som visar att de yngre generationerna inte attraheras av företag som inte har sunda värderingar, och många värderar en inkluderande kultur högt. Det innebär att det mångfaldsarbete som utförs sannolikt är avgörande för Amgens kompetensförsörjning i en nära framtid.

– Det är därför som vi måste eftersträva en högre medvetenhet, genom att lyssna på alla, även på minoriteter, säger Katrina Godlewski. Vi måste våga föra de svåra samtalen, och det gäller på alla nivåer och i alla processer på företaget.

Ladda mer