Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

arash
arash
2023-02-23

Första svensken att tilldelas Amgen Field Medical Global Award

Arash Hamidian, medicinsk rådgivare inom onkologi på Amgen Sverige, är en av mottagarna av 2022 års Amgen Field Medical Global Award. Han blir därmed den första svensk som får den prestigefyllda utmärkelsen.

– Det är en stor ära, inte minst i ljuset av att jag får utmärkelsen i konkurrens med över 150 av Amgens ytterligt kompetenta medicinska rådgivare som representerar stora delar av världen, säger Arash Hamidian.

Amgen Field Medical Global Award är en utmärkelse som instiftades år 2019 i syfte att uppmärksamma den viktiga roll som fältbaserade medicinska rådgivare spelar inom ett ledande innovativt läkemedelsföretag som Amgen. Det handlar bland annat om att bidra med expertis i såväl medicinska som strategiska frågor i olika delar av verksamheten, nationellt och globalt, och att säkerställa en förtroendefull relation till vården. Det senare är särskilt viktigt i kontexten av kliniska prövningar som gör det möjligt för fler svenska patienter att få tidigare tillgång till de senaste behandlingarna. Sverige räknas i detta sammanhang till den så kallade ELMAC-regionen (Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Afrika och Kanada) där strax över 150 medicinska rådgivare nominerats till totalt sju utmärkelser.

Arash Hamidian tilldelas utmärkelsen för flera av sina insatser under året, inte minst för sitt tvärfunktionella samarbete med Amgens globala studieorganisation, GSO. Hans insatser på detta område har, utöver värdefulla bidrag till GSO:s arbete, också varit centrala för att ett flertal kliniska studier inom olika terapiområden kunnat förläggas till Sverige.

– Utmärkelsen är ett oerhört hedrande kvitto på att mitt arbete är precis så viktigt som jag själv alltid uppfattat det, säger han. Och det känns särskilt bra att jag fått ett så starkt stöd av mina kompetenta kolleger med min chef och mentor Sandra Eketorp Sylvan i spetsen – det här är verkligen en lagseger för Sverige!

Genom Arash Hamidians nära samarbete med svensk expertis inom vården och akademin har Amgen tillsammans med forskare bland annat kunnat ta fram ovärderliga så kallade real world data inom kritiska områden som också presenterats på internationella kongresser.

Ladda mer