Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

11 miljoner
11 miljoner
2023-04-25

Amgen blickar tillbaka på ett år av innovationskraft

Amgen har summerat 2022 års höjdpunkter inom forskning och utveckling – och det är ett starkt år. Några exempel:

Tack vare framgångsrik tillämpning av artificiell intelligens har Amgen under 2022 lyckats halvera tiden för upptäckt och identifiering av antikroppar som lämpar sig för läkemedelsutveckling. Amgens arbete inom proteinteknik och -optimering snabbades upp med över 70 procent samtidigt som andelen lyckade proteintekniska projekt fördubblades.

Amgen har summerat 2022 års höjdpunkter inom forskning och utveckling – och det är ett starkt år. Några exempel:

Tack vare framgångsrik tillämpning av artificiell intelligens har Amgen under 2022 lyckats halvera tiden för upptäckt och identifiering av antikroppar som lämpar sig för läkemedelsutveckling. Amgens arbete inom proteinteknik och -optimering snabbades upp med över 70 procent samtidigt som andelen lyckade proteintekniska projekt fördubblades.

Investeringar i maskininlärningsmodeller har bidragit till förbättrad selektion av kliniska studiecentra vilket resulterat i 2,4 gånger snabbare inklusion av patienter. Inom ramen för vårt mångfaldsprojekt RISE (Representation in Clinical Research) har vi i samarbete med patienter utvecklat så kallade ”diversity dashboards” för att säkerställa att studiedeltagarna reflekterar befolkningen – inklusive minoriteter av olika slag som historiskt varit underrepresenterade i kliniska prövningar.

Amgens forskning har gjort ett substantiellt avtryck under 2022 med närmare 800 referentgranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter såsom New England Journal of Medicine, The Lancet och Nature Medicine. Därtill har Amgen både fått utmärkelser och funnits med på listor över de mest innovativa läkemedelsbolagen och årets största genombrott.

Vi avrundar med några sifferuppgifter för 2022:

Sammanfattningsvis är R&D-året 2022 ett uttryck för Amgens starka drivkraft för att upptäcka, utveckla och tillhandahålla livsavgörande läkemedel till patienter varhelst de befinner sig – allt med utgångspunkt i vår övertygelse om att det finns möjliga lösningar för varje patient.

Ladda mer