Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

lungcancermanaden
lungcancermanaden
2023-11-16

Amgen uppmärksammar lungcancermånaden

– Amgen arbetar intensivt med forskning och utveckling inom lungcancer, säger Karin Järperud, VD för Amgen Sverige. Nu i lungcancermånaden vill vi särskilt lyfta det som många menar är nyckeln till framgång i kampen mot denna förödande sjukdom: precisionsmedicin. Och då närmare bestämt omfattande biomarkörstestning redan vid diagnos.

Här kan vi i Sverige känna oss stolta, menar Karin Järperud. Sverige är nämligen ett av de länder som rutinmässigt testar alla patienter med icke-småcellig lungcancer redan vid diagnos för inte bara de genmutationer som idag kan behandlas med precisionsläkemedel, alltså målriktade terapier, utan också en rad andra mutationer. På så vis kan läkarna i ett tidigt skede avgöra vilken patient som är hjälpt av en viss behandling, något som kan spela stor roll för sjukdomens fortsatta utveckling, men också tillgängliggöra kunskap för framtida forskning.

Amgen har framgångsrikt samarbetat med Genomic Medicine Sweden och det nationella lungcancerregistret för att generera högkvalitativa, tillförlitliga real-world data som ytterligare ökar den kunskap som precisionsmedicin bygger på. Resultatet har rönt stor uppmärksamhet långt bortom Sveriges gränser.

– Det här är ett bra exempel på hur vi som läkemedelsföretag kan bidra med vår kompetens, säger Karin Järperud. Med tillgång till molekylära tumördata i landets cancerregister kommer Sverige att kunna attrahera fler kliniska prövningar vilket är en fantastisk möjlighet för patienterna samtidigt som det stärker vår position som life science-nation.

Lungcancer är kanske den cancerform som hittills dragit störst nytta av framstegen inom precisionsmedicin. Från att för ett par decennier sedan uppfattats som en mer eller mindre homogen sjukdom med få behandlingsalternativ och dyster prognos har lungcancer utvecklats till ett område där detaljkunskap om tumöregenskaper styr valet av behandling. Tack vare denna gynnsamma utveckling kan fler bli botade eller leva betydligt längre.

Lungcancermånaden har uppmärksammats sedan mitten av 1990-talet och härom året fick november officiell status som National Lung Cancer Awareness Month i USA efter att senaten enhälligt antog resolution S.Res.462. Utöver ett åtagande att främja allmän kännedom om en av de vanligaste – och dödligaste – cancerformerna framhåller resolutionen vikten av forskning som möjliggör tidig upptäckt och behandling av lungcancer.

– Vi är fast beslutna om att även framgent samverka med vård, akademi, myndigheter och patientorganisationer för att bidra till denna positiva utveckling inom lungcancer, säger Karin Järperud. Jag skulle gärna se motsvarande kraftsamling på precisionsmedicinmot fler solida tumörer, som tjock- och ändtarmscancer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Järperud, VD, Amgen Sverige, tel: 072–200 25 32

Ladda mer