Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

kvinna
kvinna
2024-01-11

Amgen summerar 2023 – stort uppköp och flexibel arbetsmodell vinner mark

Under 2023 slutförde Amgen förvärvet av Horizon Therapeutics, ett bioteknikföretag specialiserat på utveckling av läkemedel för behandling av sällsynta autoimmuna och allvarliga inflammatoriska sjukdomar.

Under 2023 slutförde Amgen förvärvet av Horizon Therapeutics, ett bioteknikföretag specialiserat på utveckling av läkemedel för behandling av sällsynta autoimmuna och allvarliga inflammatoriska sjukdomar.

– Det är det största uppköpet i Amgens historia, säger Karin Järperud, VD för Amgen Sverige, när hon blickar tillbaka på ett händelserikt år. Horizon passar perfekt in i vår övergripande strävan att tillhandahålla innovativa behandlingar som gör en betydande skillnad för patienter som lider av allvarliga sjukdomar.

Horizon Therapeutics är det senaste i raden av Amgens bolagsförvärv och innebär dels en förstärkning inom inflammation och nefrologi (njurmedicin), områden där Amgen är väl etablerat, dels ett nytt fokus på sällsynta sjukdomar.

– Med Horizons expertis inom detta område i kombination med Amgens globala infrastruktur och världsledande kapacitet inom biologiska läkemedel kommer vi att nå ännu fler patienter med innovativa behandlingar.

En annan stor och viktig förändring som visserligen introducerades tidigare är konceptet FlexSpace som fortsatt visa god effekt under det gångna året, både vad gäller effektivitet och medarbetarnas trivsel.

– Som så många andra började vi arbeta på distans under pandemin, säger Karin Järperud. Men istället för att återgå till det gamla arbetssättet efter att pandemin lagt sig har vi hållit i och utvecklat konceptet ytterligare, så nu är det ”virtual first” som gäller.

FlexSpace går i korta drag ut på att alla arbetar där de tycker att det passar bäst för stunden. Det här innebär inte att kontoret står tomt eller att kolleger tappar kontakten med varandra, utan bara att det blir enklare att styra över sitt arbete och sin tid.

– Kommer till kontoret gör vi bara när det är motiverat eller för att vi vill, vi har ingen närvaroplikt för sakens skull.

Det här arbetssättet har också gjort det enklare att samarbeta över gränser.

– Själv kunde jag till exempel ta över ledningen för Amgens schweiziska verksamhet under en period utan att behöva tillbringa hela min tid där, säger hon. Det är så vi jobbar, vi litar helt och fullt på att alla levererar som de ska oavsett var de befinner sig – och vi chefer har fått vänja oss vid att leda och stödja våra medarbetare via digitala möten i allt större utsträckning.

Genom FlexSpace kan restider minimeras och medarbetarna får det lättare att få ihop livspusslet då de själva kan bestämma hur de ska lägga upp arbetet. Samtidigt menar Karin Järperud att det personliga mötet alltjämt är oersättligt då det främjar kreativitet, produktivitet och trygghet.

– Men den fysiska närvaron på kontoret ska aldrig vara ett självändamål och vi har vare sig intresse eller behov av att övervaka medarbetarnas disciplin. Allt bygger på förtroende.

Medarbetarundersökningar har visat att nio av tio är nöjda med att Amgen tog beslutet att permanenta en mer flexibel arbetsmodell och nästan lika många, över 80 procent, håller med om att FlexSpace är en konkurrensfördel när det gäller att attrahera och behålla talanger.

Under 2023 har Amgen fått fem stjärnor i två av amerikanska tidskriften Newsweeks topplistor över arbetsplatser, dels den övergripande America's Greatest Workplaces, dels America's Greatest Workplaces for Remote Work.

 

Ladda mer