Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

leende tjej
leende tjej
2024-04-24

Kraften i mentorskap: Chashmans upplevelse av Amgens och Fryshusets Fadderprogram

När Amgen och Fryshuset enades om att genomföra ett pilotprojekt med ett fadderprogram för eleverna i klass 8c i Husby, var målet att hjälpa till att öppna dörrar till nya möjligheter och insikter för dessa unga studenter. Bland eleverna finns Chashman, en 14-årig elev i klass 8c, vars deltagande i programmet har gett henne nya perspektiv på livet, utbildning, och personlig utveckling.

En solig onsdag i mars fick vi möjligheten att sitta ner med Chashman för att prata om hennes erfarenheter och insikter från träffarna med sina mentorer.

Hej Chashman, kan du berätta lite om dig själv och dina intressen?

"Jag är 14 år och bor i Husby. På fritiden tycker jag om att läsa, shoppa med mina vänner och vara med familjen. Jag är en person som tycker om att testa nya saker, vill gärna utmana mig själv, mina åsikter och tankar. När högstadiet började blev jag fascinerad av bioteknik och biologi, särskilt hur celler och organ fungerar tillsammans, och hur bakterier och virus förökar sig. NO är mitt favoritämne.”

När Chashman först mötte sina faddrar från Amgen, var hon fylld av blandade känslor av nervositet och nyfikenhet. ”Jag var nervös, lite pirrig, men samtidigt nyfiken. Det var första gången vi hade faddrar, och Amgen verkade vara ett företag med en massa högutbildade människor, så jag visste inte vad jag skulle förvänta mig.” Denna initiala nervositet gav snabbt vika för en känsla av upptäckt och tillhörighet.

Chashman delar med sig av hur programmet har påverkat hennes syn på framtiden och sina mål. Genom samtal där elever och faddrar delar sina berättelser och livserfarenheter har Chashman insett att misslyckanden kan vara steg på vägen mot framgång, och att det är okej att omvärdera och ändra sina mål. Ett särskilt minnesvärt ögonblick för Chashman var när hennes mentorer delade med sig av sina livshistorier, vilket belyste hur varje val och misstag ledde dem till där de är idag. ”En av mina faddrar pratade om sitt gymnasieval, hon trodde först hon hade valt fel program, och bytte, men kom sen tillbaka. Hon berättade om lärdomarna som ett beslut för med sig. Det blir bra till slut. Man kan göra misstag och välja fel, men det är aldrig för sent att ändra sig.”

Chashman reflekterar också över hur programmet ändrat hennes syn på framtida yrkesvägar. Genom mentorskapet har hon lärt sig att karriärvägar inte alltid är raka och att det aldrig är för sent att ändra riktning.

Finns det någon utmaning du haft i skolarbetet, där dina mentorer har hjälpt dig?

"Att prioritera olika uppgifter är svårt, till exempel om man har många läxor och prov. Mina mentorer lärde mig att 'börja med något' är bättre än att inte börja alls. Det rådet har verkligen hjälpt mig."

Chashman berättar att hon även fått nya insikter om sig själv, som hon inte har tänkt på tidigare. ”Vi har pratat mycket om våra styrkor, och hur de kan användas för att nå våra mål. Jag har blivit mer medveten om mina styrkor, och jag vet nu att man kan vända svagheter till styrkor.”

Fadderprogrammet har, enligt Chashman, gjort avtryck på många av hennes klasskamrater. Hon säger att vissa har börjat tänka på sina skol- och yrkesval redan nu, och att de kämpar mer för vad de vill uppnå. Chashman uppmanar andra elever att ta chansen om de får möjligheten att delta i ett liknande mentorprogram: "Jag skulle verkligen uppmana dem att vara med. Det är bra att få insikter i yrkeslivet och vara medveten om sina egenskaper, att prata om dem inför andra, och använda dem för att nå sina mål”.

Som Chashman ser fram emot sin framtid, med planer på att välja en gymnasieutbildning som speglar hennes intressen och drömmar, reflekterar hon över hur mentorprogrammet har gett henne modet att "bara köra på" – ett råd hon verkligen tagit till sig.

Hur tror du att detta mentorprogram kommer att påverka dina val och beslut i framtiden?

"Det har gett mig modet att vara mer beslutsam och inte övertänka mina framtida val, det kommer bli bra. Jag känner mig mer trygg kring sådant nu.”

Stort tack Chashman! Slutligen, är det någon fråga du tycker vi har glömt att ställa?

”Haha, hmm, nej”.

Hur tyckte du det var att bli intervjuad?

”Det var kul att träffa er, och få chansen att berätta mina åsikter och tankar.”

Genom Amgens och Fryshusets fadderprogram har Chashman och hennes klasskamrater fått en möjlighet att se bortom de vanliga skolböckerna och utforska vad framtiden kan innebära för dem. För faddrarna från Amgen är mentorprogrammet inte bara en chans att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet, utan också en ovärderlig möjlighet att vidga sina egna perspektiv och förståelse för den yngre generationens utmaningar och drömmar. Mötena med eleverna har fyllt oss med ny energi och en förnyad känsla av syfte, vilket påvisar att mentorskap är en givande erfarenhet för både faddrar och elever. Chashmans historia är ett bevis på hur kraften i mentorskap kan hjälpa till att forma en ung persons syn på sin framtid och möjligheter.

Ladda mer