Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

european week against cancer
european week against cancer
2024-05-20

Amgen uppmärksammar den europeiska veckan mot cancer (EWAC24)

Under den europeiska veckan mot cancer (EWAC24) den 27-31 maj kommer Cancer Patients Europe (CPE) att lansera en serie webbinarier på temat “5 Ways to Reduce Cancer Care Inequalities in Europe”.

Under den europeiska veckan mot cancer (EWAC24) den 27-31 maj kommer Cancer Patients Europe (CPE) att lansera en serie webbinarier på temat “5 Ways to Reduce Cancer Care Inequalities in Europe” i samarbete med EFPIA och IHE - Institutet för hälsoekonomi där ledande experter kommer att diskutera innovativa strategier inom cancerförebyggande, diagnostik, behandling, överlevnad och rökavvänjning.

Med fokus på nya insikter från IHE-rapporten om att bekämpa ojämlikhet i cancervården i Europa, som beställdes av EFPIA Oncology Platform tidigare i år, har vi nöjet att bjuda in dig, samt hitta mer information om de 5 mini-webbinarierna HÄR.

Amgen är glad över att stödja Cancer Patients Europe och uppmärksamma den europeiska veckan mot cancer 2024. Som ett av världens ledande, globala bioteknologiföretag med ett starkt engagemang inom onkologi har Amgen länge forskat på hur man kan optimera utfallet vid bland annat blodcancer, lungcancer och kolorektalcancer och välkomnar de satsningar som nu görs på cancer och precisionsmedicin i Sverige och Europa.

– Vi tror på potentialen av precisionsmedicin och användning av information från biomarkörer för att förbättra utfallet för patienter med olika cancersjukdomar, både inom solida tumörer och blodcancer. I vårt samarbete med bland annat Genomic Medicine Sweden och olika cancerregister vill vi bidra till att öka kunskapen om biomarkörer och möjliggöra mer individualiserad och effektiv behandling säger Sandra Eketorp Sylvan, Medicinsk Chef på Amgen Sverige.

Vägen fram är genom utökad diagnostik med bred biomarkörstestning där patientens tumör analyseras direkt vid diagnos. Det ger tidig information som ökar kunskapen om påverka prognos och behandling samt ge information om eventuell ärftlighet.

Sandra Eketorp Sylvan poängterar också att en etablerad, bred biomarkörstestning redan vid diagnos förbättrar möjligheterna att få kliniska studier till Sverige

– Detta är viktigt för att svenska patienter ska kunna ha möjlighet att delta i kliniska studier om de så önskar.

– Amgen kommer fortsätta att vara en aktiv partner i kampen mot cancer och delta i dialogen om hur vi kan minska ojämlikheterna i cancervården i Europa avslutar Sandra Eketorp Sylvan.

european week against cancer

Ladda mer