Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

man
man
2024-06-04

Tio år av högsta leveranssäkerhet

Amgen går mot sommaren 2024 med ett glädjande styrkebesked i ryggen. Under 2023 uppnåddes en hundraprocentig leveranssäkerhet av läkemedel – och företagets historiska track record är inte mycket sämre.

– Åren 2014–2017 snittade vi 99 procent, och sedan dess har det varit närmare hundra, säger Torbjörn Jönsson-Hedman, ansvarig för priser och upphandlingar på Amgen Sverige.

”Förskrivning av läkemedel är en av de vanligare och ofta enklaste sjukvårdsåtgärderna. Men varje gång en patient inte kan få ut sina läkemedel skapas risker för patienten och ökad belastning på sjukvården.” Så uttalade sig sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson så sent som i mars i år. Bakgrunden är de växande problemen med rest- och bristsituationer av läkemedel som uppstår allt oftare, både i Sverige och globalt.

Statistik från Läkemedelsverket visar att antalet restanmälda läkemedel mer än fördubblades under 2023, och över 20 procent av alla läkemedel på svenska apotek var någon gång under året slut hos leverantören. Läkemedelsbrist kan leda till en rad olika problem, inte minst förseningar och avbrott i potentiellt livräddande behandlingar. För sjukvården ökar arbetsbördan när man tvingas hitta alternativa behandlingar och för samhället kan det innebära högre kostnader.

– Mot den bakgrunden är jag oerhört stolt över vårt track record, säger Torbjörn Jonsson-Hedman.

– Den senaste tioårsperioden har vi legat runt 99 procent fram till 2017, och från 2018 och framåt har snittet varit över 99,9 procent – och 2023, ett år som gått till historien som ett av de mest utmanande ifråga om restnoterade läkemedel, tog vi oss förbi de sista promilleenheterna till hundra blankt!

Förklaringen till detta starka resultat är en ambitiös strategi som inbegriper allt från att säkerställa produktionskapacitet på flera platser och ha flera alternativa leverantörer av råmaterial till sofistikerade system för optimerad produktion, lagerhantering och logistik.

– Men utmaningen är inte bara att alltid ha produkter i lager, utan också att planera produktionen så att vi minimerar risken att behöva kassera läkemedel, något som är dåligt både för våra affärer och för miljön.

Torbjörn Jönsson-Hedman är ödmjuk inför det faktum att det alltid finns faktorer som inte låter sig kontrolleras, men de senaste tio årens närmast hundraprocentiga leveranssäkerhet visar att man kan komma långt med god planering och noggrant utarbetade processer, även i tider av pandemi och stängda gränser.

Läkemedelsverket förutspår att 2024 kan bli minst lika utmanande som 2023, men enligt Torbjörn Jönsson-Hedman kommer Amgen att göra sitt yttersta för att bibehålla samma höga leveranssäkerhet även i år och framgent.

– Det är en förutsättning för att vi ska kunna leva upp till vårt ständigt närvarande mål om att varje patient ska ha rätt läkemedel i rätt dos vid rätt tidpunkt - varje gång.

Ladda mer