Kortfattad patientinformation Otezla

Så här fungerar Otezla! Information till patienter som behandlas med Otezla. Distribueras endast via vårdpersonal.