Webinar Blincyto och MRD-negativitet vid B-ALL

Välkommen till en föreläsning med fokus på osteoporosbehandling i primärvården. Med tydliga mål för osteoporosskola kan patienternas kunskap om egenvård förbättras och stimulera till livsstilsbehandling.