Patientinformation Amegevita förfylld spruta

Information till patient som behandlas med AMGEVITA (adalimumab) förfylld spruta. Distribueras endast via vårdpersonal.