Patientinformation Neulasta

Information till patienter som behandlas med Neulasta (pegfilgrastim). Distribueras endast via vårdpersonal.