Patientinformation Aranesp förfylld spruta

Information till patienter som behandlas med Aranesp (darbepoetin alfa) förfylld spruta. Distribueras endast via vårdpersonal.