Webinar COVID-19 och Sekundärprevention

AMGEN välkomnar till ett webinar om COVID-19 och nya sätt att arbeta inom sekundärprevention efter hjärtinfarkt. I detta webinar får ni ta del av en vetenskaplig uppdatering om COVID-19 och aktuell läkemedelsbehandling, riskfaktorer vid COVID-19 och hjärtkärl-sjukdom, samt nya sätt att arbeta inom sekundärprevention efter hjärtinfarkt såsom Digital hjärtskola. Med oss som föreläsare har vi Annica Ravn-Fischer, docent och överläkare i kardiologi Sahlgrenska sjukhuset Göteborg och Magnus Gisslen, professor och överläkare SU/ Östra sjukhuset i Göteborg.