Patientinformation Kyprolis, svenska

Information till patienter som behandlas med Kyprolis® (karfilzomib). Distribueras endast via vårdpersonal.