Patientinformation Mvasi

Information till patienter som behandlas med MVASI® (bevacizumab). Distribueras endast via vårdpersonal.