Patientinformation Repatha, Spanska

Information på spanska till patienter som behandlas med Repatha (evolokumab). Distribueras endast via vårdpersonal.