Patientinformation Repatha, Svenska

Information till patienter som behandlas med Repatha (evolokumab). Distribueras endast via vårdpersonal.