Patientinformation Kolesterolkoll.se

Kampanj för att öka kännedomen. Med kolesterolkoll vill vi öka kännedomen kring riskerna med ett för högt LDL-kolesterolvärde, speciellt om du tidigare drabbats av en hjärt-kärlhändelse. Kampanjen riktar sig till allmänheten och till behandlande läkare.
https://www.kolesterolkoll.se/