Behandlingsguide Evenity - UCB (MAH) i EU

För information om Evenity (romosozumab) hänvisar vi till UCB, vilka är innehavare av godkännande för försäljning (MAH) i EU. Läkemedlet marknadsförs gemensamt av Amgen och UCB i Sverige.